30 lat Stowarzyszenia od Papieża Rodziny

Od 30 lat Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej pracuje dla małżeństw, rodzin, osób samotnych i wszystkich, którzy szukają wsparcia Kościoła. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w Domu Seniora Leonianum – Piękne Życie w Sikorzu koło Płocka. Msza św. z ks. bp. Mirosławem Milewskim, ks. bp. Stanisławem Stefankiem oraz kapłanami, zaangażowanymi w duszpasterstwo rodzin, była okazją do wspólnego dziękczynienia za pionierów i założycieli Stowarzyszenia, na czele z ks. inf. Markiem Smogorzewskim i Kazimierzem Cieślikiem. Otrzymaliśmy słowa pozdrowienia od Ojca Świętego Franciszka, wysłane przez Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej. Okolicznościowy list wystosowała także Kancelaria Prezydenta RP, odczytał go Pan Senator Marek Martynowski. Obecni byli przedstawiciele władz z Panią Poseł na Sejm RP Anną Cicholską. W czasie konferencji naukowej prelegenci omówili różne aspekty współczesnych zagadnień wokół małżeństwa i rodziny. Ks. bp Stanisław Stefanek z diecezji łomżyńskiej przedstawił temat “Kościół i państwo w trosce o trwałość wspólnoty małżeńskiej”. Ireneusz Maj, Przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka, przedstawił referat, przygotowany przez Mikołaja Pawlaka, Rzecznik Praw Dziecka “Prawo rodziców do wychowania dzieci”. Trzecim występującym był ks. Wojciech Kućko z Wydział Studiów nad Rodziną UKSW i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej, który w wykładzie pt. “Rodzina i media społecznościowe – wyzwania moralne” zadał pytanie, co wspólnego mają dusza i iPad, nawiązując do pytania współczesnego filozofa włoskiego Maurizio Ferrarisa, w kontekście mediów społecznościowych. Dyskusję podsumował bp Mirosław Milewski. Stowarzyszenie ustanowiło nagrodę-statuetkę “Amicus Familiae”, którą przyznano osobom zaangażowanym na rzecz rodzin. Otrzymali ją: ks. bp Mirosław Milewski, ks. bp Stanisław Stefanek, Mikołaj Pawlak oraz zespół “Dzieci Płocka”. Wystąpienia gości, dyplomy dla wszystkich istniejących kół parafialnych Stowarzyszenia, słowa życzeń popłynęły w dalszej części spotkania. Uroczystość zakończył wzruszający występ dzielnych dzieci i opiekunów z Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca “Dzieci Płocka”. Wspólny obiad z urodzinowym tortem zamknęły jubileuszowe spotkanie. Obrady prowadzili: Witold Wybult, Prezes Stowarzyszenia oraz Katarzyna Brusk-Zaręba, Wiceprezes ds. Organizacyjnych. Dwa wydawnictwa ubogaciły spotkanie: okolicznościowy numer “Humanae Vitae” oraz książka o historii Stowarzyszenia. Wystawa o rodzinie Ulmów pt. “Samarytanie z Markowej” z Instytutu Pamięci Narodowej zainteresowała wielu przechodniów. Gratulujemy Stowarzyszeniu! Ad multos annos!


Skip to content