41. Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku

41. Międzynarodowe Sympozjum
Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 41. Międzynarodowym Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 15 listopada br., w gmachu płockiego Seminarium, pod hasłem: „Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości”.

Prosimy Księży Proboszczów, szczególnie miasta Płocka i okolic, o ewentualne przekazanie zaproszenia parafianom podczas ogłoszeń duszpasterskich w jedną z listopadowych niedziel. Do wszystkich parafii dekanatów płockich oraz do płockich szkół średnich zostały dostarczone plakaty i zaproszenia na piśmie. Księży Katechetów, Państwa Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców zapraszamy do przyjazdu do Płocka z uczniami. Do zobaczenia w Płocku – oddajmy hołd naszemu Świętemu Rodakowi z Rostkowa!

Poniżej program konferencji.

Sesja przedpołudniowa

07.30 Msza święta. Przewodniczenie i kazanie: bp dr Piotr Libera(Biskup Płocki)

08.30 Przerwa śniadaniowa

09.00 Otwarcie sympozjum– bp dr Piotr Libera

09.10 Wprowadzenie w sympozjum– ks. dr Marek Jarosz(Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kl. Kamil Mańkowski(Prezes Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

09.20 Święty z Rostkowa w literaturze staropolskiej– bp dr Piotr Libera

09.50 Św.Stanisław Kostka w świetle dokumentów Rzymskiego Archiwum Towarzystwa Jezusowego– o. dr Robert DanielukSJ (Archiwum Kurii Generalnej Jezuitów w Rzymie)

10.20 Korespondencja królów polskich ze Stolicą Apostolską w sprawie kanonizacji Stanisława Kostki– ks. prof. dr hab. Waldemar Turek(Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej)

10.50-11.20 Przerwa kawowa

11.20 Sulle tracce dell’iconografia di San Stanislao Kostka a Roma (Śladami ikonografii św. Stanisława Kostki w Rzymie)– prof. Roberto Fusco(Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie, Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej)

11.50 Rola jezuitów w kulturze staropolskiej – prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

12.20 Dyskusja panelowa z udziałem bpa dra Piotra Libery, ks. dra hab. Waldemara Turka, o. dra Roberta DanielukaSJ, dra Roberto Fuscoi prof. dra hab. Kazimierza Maliszewskiego. Prowadzi: ks. dr Wojciech Kućko(Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

13.10 Modlitwa południowa. Aureola aktualna na różnych kontynentach. Stanisław Kostka: święty znany na świecie– ks. dr Janusz Cegłowski

13.30 Przerwa obiadowa

Sesja popołudniowa

15.30 Postrzeganie roli św. Stanisława Kostki w kształtowaniu postawy patriotyzmu– dr hab. Radosław Lolo, prof. AH (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)

16.00 Św. Stanisław Kostka w malarstwie polskim – mgr Karolina Chomiczewska(Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie)

16.30-17.00 Przerwa kawowa

17.00 Do czego stworzył nas Bóg? Dyskusja o wierze, młodych i rozeznawaniu powołania. Przewodniczy bp dr Mirosław Milewski(Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej, Asystent Krajowy Akcji Katolickiej). Biorą udział: red. Dawid Gospodarek(Katolicka Agencja Informacyjna – Portal Aleteia.pl), ks. mgr Emil Parafiniuk(Dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży), ks. mgr Krzysztof Ruciński(Duszpasterz Młodzieży Diecezji Płockiej)

18.15 Podsumowanie sympozjum – ks. dr Wojciech Kućko(opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku)

18.30 Nieszpory ku czci św. Stanisława Kostki – przewodniczenie: ks. dr Marek Jarosz(Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku), kazanie: ks. dr Jarosław Kwiatkowski(Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku)

19.15 Przerwa wieczorna

20.00 Perché un italiano ha amato San Stanislao Kostka? (Dlaczego pewien Włoch pokochał św. Stanisława Kostkę?) – Alberto Macchi(reżyser, dramaturg włoski)

Św. Stanisław Kostka. Jednoaktowasztuka Alberto Macchiego w wykonaniu Koła Teatralnego WSD w Płocku

         Konferencji towarzyszyć będą:

  1. Kostka znaczy więcej – kult św. Stanisława Kostki. Wystawa w Muzeum Diecezjalnym w Płocku w ramach obchodów Roku św. Stanisława Kostki
  2. Wystawa obrazków ze św. Stanisławem Kostkąz kolekcji dra Waldemara Krzyżewskiego
  3. Sympozjalny specjalny numer czasopisma kleryckiego Sursum Corda
  4. Loteria fantowa. Dochód przeznaczony na Dom Samotnej Matki w Starej Białej
  5. Promocja nowości wydawniczych o św. Stanisławie Kostce i kiermasz książek
  6. Stoisko Poczty Polskiej S.A. z materiałami filatelistycznymi o św. Stanisławie Kostce

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

Ks. Wojciech Kućko
Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku

Skip to content