42. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku

Zapraszamy serdecznie Czcigodnych Księży, Wielebne Siostry Zakonne, Szanownych Państwa Katechetów, a także wszystkich zainteresowanych do udziału w 42. Ogólnopolskim Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbędzie się dn. 22 listopada br. pod hasłem: „Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze” w gmachu płockiego Seminarium oraz w Bazylice Katedralnej w Płocku. Jest ono jednym z owoców prac zespołu ekspertów, działających w ramach grantu z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nad naukowym opracowaniem odzyskanego Pontyfikału Płockiego I.

Prosimy Księży Proboszczów, szczególnie miasta Płocka i okolicznych parafii, o ewentualne przekazanie zaproszenia parafianom podczas ogłoszeń duszpasterskich w jedną z listopadowych niedziel. Do wszystkich parafii dekanatów płockich oraz do płockich szkół średnich zostały dostarczone plakaty i zaproszenia na piśmie. Księży Katechetów, Państwa Katechetów, Nauczycieli i Wychowawców zapraszamy do przyjazdu do Płocka z uczniami.

Zapraszamy także do udziału w wieczornym dramacie liturgicznym w Bazylice Katedralnej, przygotowanym przez artystów Teatru Dramatycznego w Płocku. Zarówno poranną Mszę św., jak i wieczorny dramat liturgiczny uświetni śpiewami znana i ceniona Schola Gregoriana Silesiensis.

Poniżej program konferencji.

 

ŚWIATŁA PONTYFIKAŁU… ŚWIĘTE PŁOCKIE ŚREDNIOWIECZE

42. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KOŁA NAUKOWEGO WSD W PŁOCKU

 22 listopada 2019 roku

Bazylika Katedralna w Płocku

07.00 Msza święta ku czci św. Cecylii, sprawowana w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego coram Episcopo z udziałem i kazaniem bp. dr. Mirosława Milewskiego. Przewodniczy: ks. dr Wojciech Kućko. Śpiew: Schola Gregoriana Silesiensis pod dyr. Roberta Pożarskiego

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

08.30 Przerwa śniadaniowa

Sesja I

09.15 Wprowadzenie – ks. dr Marek Jarosz, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku; Kamil Mańkowski, prezes Koła Naukowego 

09.30 Święte płockie średniowiecze. Ludzie i miejsca – prof. dr hab. Leszek Zygner, Rektor Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

10.00 Pontyfikał. Narodziny, średniowieczne wzrastanie i charakter niedocenianej księgi – ks. dr hab. Waldemar Pałęcki, prof. KUL

10.30 Pontificale Plocense I na tle płockiego skarbca świętych średniowiecznych ksiąg – ks. prof. dr hab. Leszek Misiarczyk, UKSW, WSD w Płocku

10.50 Przerwa na kawę

Sesja II

11.20 Poświęcenie kościoła sakramentem? Marzenie o koronacji królewskiej w Płocku? Co z czyśćcem? Stwierdzenie niewinności przez przeprowadzanie po rozpalonych lemieszach? Czego dowiadujemy się z Pontyfikału Płockiego I o średniowieczu? – ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak, UKSW, WSD w Płocku

11.40 Pergamin, atrament i rylec średniowiecznego skryby w Pontificale Plocense I – dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP w Warszawie i dr Jacek Tomaszewski, Pracownia Konserwacji Zbiorów w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie

12.10 Śpiewy i muzyka w katedrze średniowiecznego Płocka – prof. dr hab. Czesław Grajewski, UKSW

12.40 Modlitwa południowa tekstami Pontyfikału Płockiego I – ks. dr Jarosław Kwiatkowski, WSD w Płocku 

13.15 Obiad 

14.30-16.00 Wzgórze Tumskie – Katedra – Opactwo benedyktyńskie – Podgrodzie – Kolegiata św. Michała. Wędrówka średniowiecznymi śladami – dr Tomasz Kordala, zastępca dyrektora Muzeum Mazowieckiego, kierownik Działu Archeologii 

 Sesja III

16.30 Przerwa na kawę 

17.00 Pontificale Plocense I. Tajemnice, odkrycia i perspektywy badań – panel z udziałem: dr hab. Weroniki Liszewskiej, prof. ASP, prof. dr. hab. Czesława Grajewskiego, ks. prof. dr. hab. Leszka Misiarczyka, dr. Jacka Tomaszewskiego. Prowadzi: ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak

18.10 Kolacja 

Bazylika Katedralna w Płocku

19.30 Mundi conditor, luminis auctor, sýderum fabricator… Dramat liturgiczny w Pontificale Plocense I. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, reż.: Marek Mokrowiecki, śpiewy: Schola Gregoriana Silesiensis pod dyr. Roberta Pożarskiego

20.30 Zamknięcie Sympozjum – ks. dr Wojciech Kućko, UKSW, Opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Wydarzenia towarzyszące

  1. Wystawa Prace konserwatorskie nad Pontificale Plocense I
  2. Wystawa Rzeczpospolita utracona z Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
  3. Sympozjalny numer Sursum Corda

Ks. Marek Jarosz
Rektor WSD w Płocku

Ks. Wojciech Kućko
Opiekun Koła Naukowego WSD w Płocku

Skip to content