9. pochówek dzieci zmarłych przed urodzeniem w Płocku

We wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque, 14 października 2021 r., odbył się na cmentarzu zabytkowym w Płocku pogrzeb 13 dzieci zmarłych przed urodzeniem. Mszy św. i obrzędom pogrzebowym przewodniczył bp Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Ksiądz Biskup w wygłoszonej homilii zwrócił się do zebranych słowami pełnymi współczucia, pokrzepienia i nadziei: „Dziś z sercami pełnymi żalu, bólu, ale i chrześcijańskiej nadziei przyszliśmy na ten cmentarz parafii św. Bartłomieja, nazywany «płockimi Powązkami». Dla wielu z obecnych w tej kaplicy ta Msza św. jest chwilą pożegnania ze swoimi bliskimi, bardzo bliskimi. Te niewinne dzieci, które przedwcześnie zmarły, są dla wielu tu zgromadzonych nie tylko potomkami, ale bardzo ważnymi członkami rodziny, którym należy się szacunek i godne pożegnanie, nawet jeśli ich istnienie na ziemi było bardzo krótkie. To niezwykle ważne, że w taki sposób okazujemy szacunek dzieciom, których narodzin oczekiwano, którym nadawano imiona i z którymi wiązano tyle ludzkich nadziei”. 

„Jeśli pytamy o sens życia tych trzynaściorga dzieci, jeśli nas zadziwia, po co komu było kilka, kilkanaście tygodni życia od poczęcia, to niech nas napełnia nadzieją prawda, że ich życie po gwałtownej śmierci może być czytane jako lekcja wiary w takie życie, które się nie kończy; w takie trwanie, które rozumie się jedynie w Bogu. To wielka łaska, że możemy brać udział w tej trudnej, ale i pełnej nadziei lekcji życia” – podsumował swoją homilię przewodniczący żałobnej liturgii. 

Pogrzeb dzieci nienarodzonych to wynik zaangażowania wielu instytucji i osób, m.in.: Miejskiego Szpitala św. Trójcy i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, parafii pw. św. Bartłomieja w Płocku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Zakładu Pogrzebowego Stanisława Frydrysiaka, Wojciecha Popielskiego i Zarządu Cmentarzy przy al. Kobylińskiego w Płocku, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Funkcję koordynatora wydarzenia pełnił Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej na czele z ks. dr. Wojciechem Kućką.

Był to już dziewiąty pochówek dzieci z płockich szpitali. Pierwsze tego typu wydarzenie odbyło się dnia 16 czerwca 2013 r., kiedy to został także poświęcony przez bpa Romana Marcinkowskiego pomnik-grób dzieci nienarodzonych.

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Skip to content