Adoracja na pierwszą niedzielę lutego

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 4 lutego 2018 r.

Adoracja eucharystyczna Śladami św. Stanisława Kostki

pdf do ściągnięcia tutaj

Pieśń na wystawienie Najśw. Sakramentu: Jezu, miłości Twej

Wprowadzenie

Razem ze św. Stanisławem Kostką klękamy u stóp Pana, ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza, aby w pierwszą niedzielę miesiąca lutego ponowić naszą modlitwę w intencji powołań. W piątek obchodziliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego, podczas którego razem z Maryją, ofiarującą Syna w świątyni jerozolimskiej, składaliśmy nasze modlitwy za ludzi, którzy oddali swoje życie Bogu. Wspomnijmy raz jeszcze dzisiaj tych, którzy przez rady ewangeliczne: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo odważnie idą za Jezusem. Niech każdy z nas przywoła w myśli znajome siostry zakonne, braci czy ojców zakonnych, z którymi się spotkaliśmy. Oni potrzebują naszego wsparcia i pamięci, należy się im nasza wdzięczność za ich pamięć o nas. (Pamiętamy szczególnie o osobach konsekrowanych z naszej parafii).

Patrzymy na św. Stanisława Kostkę, młodego nowicjusza jezuickiego, który totalnie, bez reszty, swoje życie oddał Bogu, przez wstawiennictwo Maryi. Porusza nas dzisiaj ta jego szczególna więź z Matką Syna Bożego. Kiedy w początkach sierpnia 1568 r., kilka dni przed śmiercią, Stanisław, idąc do rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej, został zapytany przez jednego ze współbraci, czy kocha Maryję, miał odpowiedzieć: „Dlaczego mnie pytasz, przecież to moja Matka!”

Zawierzmy się raz jeszcze Maryi, naszej Matce, niech ona zaniesie naszą ufną modlitwę za osoby konsekrowane do swojego Syna. Niech Jezus będzie hojnym dawcą nowych powołań do klasztorów, do wspólnot monastycznych, do instytutów życia konsekrowanego. Niech wielu młodych, poruszonych Bożą miłością, jak św. Stanisław Kostka, odda swoje talenty na służbę w zakonach!

Śpiew: Witaj, Kostko, Stanisławie

Modlitwa: dziesiątek różańca św. – tajemnica Ofiarowania Jezusa w świątyni

Pieśń: O, zbawcza Hostio (okadzenie)

K. Dałeś im chleb z nieba.

W. Wszelką rozkosz mający w sobie.

K. Módlmy się.

Boże, Ty nas odnawiasz przez Najświętszy Sakrament, † niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości * i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

Pieśń: Matko Najświętsza

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content