„Afirmacja Życia” – o samobójstwach

Informujemy, że Płocki Instytut Wydawniczy wydał książkę „Afirmacja Życia” – o zapobieganiu zachowaniom samobójczym. Książce patronuje Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Kuria Diecezjalna Płocka i Centrum Psychologiczno-Pastoralne METANOIA w Płocku. Szczegóły można znaleźć TUTAJ.15123446_909925222441498_3608068312398893423_o

Bóg jest „miłośnikiem życia” (Mdr 11,26) i pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Kościół, który odczytuje na nowo wezwania moralne w świetle coraz to nowych wyzwań współczesności, nie tylko dziś modli się za ludzi, którzy odebrali sobie życie, ale rozwija coraz to nowe sposoby kompetentnej i skutecznej pomocy, szczególnie w dziedzinie przeciwdziałania zachowaniom samobójczym. W tym zadaniu ogromną rolę odgrywa głoszenie orędzia Bożego Miłosierdzia, związanego w tak szczególny sposób z książęcym Płockiem. Niech niniejsza publikacja będzie pomocą i wyda dobre owoce dla Ludu Bożego, którego zbawienie jest najwyższym prawem Kościoła.

† Piotr Libera

Biskup Płocki

Definicje religii wskazują na różne związki człowieka z Bogiem oraz międzyludzkie relacje oparte na wartościach religijnych. W tym aspekcie księża diecezjalni i zakonni, będący duszpasterzami wspólnot parafialnych, odgrywają ważną rolę w budowaniu więzi między wiernymi a Bogiem oraz braterskich relacji we wspólnocie Kościoła. Wzmacnianie wspólnoty, jaką jest społeczność parafii, może mieć istotne znaczenie i realny wpływ na zapobieganie aktom samobójczym wśród parafian. Dlatego wyrażam głęboką wiarę i nadzieję, że oddawany do rąk kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego poradnik może mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie liczby tragicznych aktów samobójczych i ich negatywnych skutków społecznych i religijnych.

Prof. zw. dr hab. dr h. c. Brunon Hołyst

Prezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

Skip to content