Antykoncepcja w małżeństwach katolików: fakty, dylematy, ocena moralna

Nierzadko w konfesjonale penitent domaga się wyjaśnienia, doprecyzowania, poszukania wraz ze spowiednikiem odpowiedzi na nurtujące pytania. Jedną z trudniejszych jest kwestia oceny stosowania antykoncepcji przez katolików żyjących w związkach małżeńskich. 

Należy mieć świadomość, że jest to jedynie ważny wycinek szerszego problemu stosowania antykoncepcji w różnych związkach i różnych okolicznościach. Pojawiające się nowe formy i metody antykoncepcyjne, środki wczesnoporonne, antykoncepcja chemiczna i tzw. antykoncepcja awaryjna rodzą nowe dylematy moralne, związane z jej stosowaniem. Niestety, zbyt rzadko temat antykoncepcji w małżeństwie jest przedmiotem głębszej refleksji w konfesjonale. Bywa raczej przemilczany lub niepotrzebnie wyolbrzymiany. Z drugiej strony sam moment spowiedzi zwykle nie jest wystarczający, by podjąć dyskusję na ten temat. By właściwie pomóc małżonkom katolików ocenić ich wątpliwości moralne w tej materii, należy w tym ciągle rozwijającym się temacie dojrzeć fakty, zrozumieć dylematy i próbować znaleźć odpowiedzi na wątpliwości etyczne. 

Skip to content