Bp Libera do rodzin: nie prawo, ale człowiek jest najważniejszy

– Nie litera prawa, nie suche przepisy i normy, nie ustawy i rozporządzenia, ale człowiek jest dla Jezusa najważniejszy – mówił bp Piotr Libera 9 września w parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie w diecezji płockiej podczas Dnia Wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich. W spotkaniu wzięło udział około 250 członków Ruchu.

„Boży Syn Prawa nie znosi, ale ponad nie stawia miłość, jako normę nadrzędną. I tego wymaga także od swoich uczniów – od każdego z nas” – stwierdził biskup płocki Piotr Libera.

Według niego takiej postawy uczy swoich członków Ruch Rodzin Nazaretańskich. Siły do takiego podejścia do życia i ludzi czerpią oni z Eucharystii: „Najwyższą wartością w życiu chrześcijanina jest spotkanie z Jezusem, który podczas każdej Mszy świętej przychodzi do nas w swoim słowie i chlebie eucharystycznym” – zaakcentował hierarcha.

Dodał, że tylko sam Jezus może sprawić, że ludzie będą potrafili zobaczyć Go w każdym napotkanym człowieku, a „miłość braterska stanie się normą i prawem naszego codziennego postępowania”.

Zaznaczył też, że udział w Eucharystii nie może być traktowany tylko i wyłącznie w kategoriach obrzędu, który celebruje się mniej lub bardziej uroczyście. To doświadczenie winno wpływać na codzienne wybory, decyzje, myślenie i zachowanie – „Eucharystia to źródło, z którego mamy czerpać siły do patrzenia na rzeczywistość przez pryzmat osoby Jezusa i Jego nauczania” – głosił biskup.

Podkreślił też, że kiedy Jezus w człowieku, kiedy pozwala on się prowadzić Jego miłości, wówczas wie, jak postępować. Owocem bliskiej więzi z Jezusem jest postrzeganie drugiego człowieka jako drogi, która prowadzi do Boga.

„Nie litera prawa, nie suche przepisy i normy, nie ustawy i rozporządzenia, ale człowiek jest dla Jezusa najważniejszy. Niech ta prawda, o której nieustannie przypomina każda Eucharystia, przenika nasze serca i uwrażliwia na każdego człowieka, którego Bóg stawia na drogach naszego życia” – życzył bp Libera.

Poprosił też o modlitwę w intencji zmagającego się z chorobą i cierpieniem moderatora Ruchu ks. Cezarego Siemińskiego. Stwierdził, że tego typu troska o drugiego człowieka będzie bardzo konkretnym wyrazem eucharystycznego stylu życia.

Mszę św. w kościele parafii św. Rodziny w Mławie koncelebrowało 10 księży związanych z Ruchem Rodzin Nazaretańskich. W procesji z darami dzieci przekazały rysunki, na których przedstawiły swoją więź z Panem Bogiem.

Mszę św. poprzedziła adoracja Najświętszego Sakramentu, przygotowana przez młodzież z „Laboratorium Wiary”, pod kierunkiem proboszcza parafii Dąbrowa ks. Jacka Gołębiowskiego.

Natomiast po Mszy św. odbył się poczęstunek w parafialnym Przedszkolu Dzieciątka Jezus, prowadzonym od 5 lat przez parafię Świętej Rodziny w Mławie. Uczestnicy spotkania obejrzeli także prezentację multimedialną o różnych formach rekolekcyjnych, związanych z formacją, prowadzoną przez Ruch Rodzin Nazaretańskich.

Poza tym w programie znalazł się czas świadectw, pokazujących różne formy funkcjonowania Ruchu oraz przekazu duchowości, m.in. organizacja i przebieg rekolekcji letnich, weekendy dla młodych małżeństw oraz małżeństw 40+, wieczory skupienia dla mężczyzn, wieczory skupienia dla kobiet, praca formacyjna z dziećmi, zagraniczne wyjazdy ewangelizacyjne (Litwa, Ukraina, Węgry), rekolekcje na nartach czy rekolekcje pod żaglami (Bałtyk, Adriatyk).

Gospodarzem spotkania był ks. kan. Sławomir Kowalski, wicemoderator Ruchu Rodzin Nazaretańskich w diecezji płockiej, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Mławie.

Ruch Rodzin Nazaretańskch działa w diecezji płockiej od 20 lat. W tym czasie przeszło przez niego kilka tysięcy wiernych. Obecnie formalnie do Ruchu należy około 250 osób. Moderatorem diecezjalnym jest ks. kan. Cezary Siemiński, proboszcz parafii Obryte.

Źródło: ekai.pl

Skip to content