II Ogólnopolska Pielgrzymka Duchowej Adopcji

1 września br. dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego organizuje na Jasnej Górze spotkanie pod hasłem „Podwyższyć krzyż w rodzinie”.

Pierwszy ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele ojców paulinów w Warszawie, gdzie 2 lutego 1987 r. zostały złożone pierwsze przyrzeczenia. Jak wyjaśnił o. Jarosz, obecnie przyrzeczenia są składane 25 marca – w Dzień Świętości Życia, a także w ważne święta maryjne: 15 sierpnia w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 26 sierpnia – w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

Tekst przyrzeczenia i codziennej modlitwy są dostępne na stronie internetowej: www.duchowaadopcja.info. Według szacunków, obecnie w dzieło zaangażowane jest kilkaset tysięcy ludzi na całym świecie.

Zachęcamy do modlitwy i udziału w tej pielgrzymce.

Skip to content