Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego

Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej organizuje Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego, który odbędzie się według następującego harmonogramu:

  • 4-5 października 2019 r. – rekolekcje dla doradców życia rodzinnego w Ośrodku Caritas w Popowie;
  • oraz trzy spotkania w soboty: 12, 19 i 26 października br., w godz. 9.00-15.00 (z przerwą na obiad we własnym zakresie). Miejscem tych trzech spotkań będzie parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do Wydziału ds. Rodzin, do dn. 30 września 2019 r.
Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane kandydata: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania. Osoby zgłaszające się będą proszone także o pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z polityką RODO. Ponadto ksiądz proboszcz proszony jest o przedstawienie pisemnej opinii na temat osoby kandydata.

Szczegóły w Wydziale ds. Rodzin:
ul. Tumska 3, 09-402 Płock
tel.: 24 262 43 23
e-mail: rodzina@diecezjaplocka.pl
www.facebook.com/duszpasterstwo.rodzin
www.twitter.com/Dusz_Rodzin

Zapraszamy do współpracy!

Skip to content