Modlitwa o dobre przeżycie jubileuszu 950-lecia diecezji płockiej

Boże naszych ojców, 

stajemy przed Tobą pełni wdzięczności za dar chrztu, 

poprzez który włączyłeś do grona swoich dzieci. 

Dziękujemy Ci, nasz Ojcze, za wszystkich, 

którzy przez dziewięć i pół wieku 

na mazowieckiej i dobrzyńskiej ziemi 

przekazywali dziedzictwo chrześcijańskiej wiary. 

„Inni się natrudzili, a my w ich trud weszliśmy” (por J 4,38). 

Wspominając ogrom pracy duszpasterskiej 

biskupów, kapłanów, diakonów, osób konsekrowanych i świeckich, 

tworzących tę wspólnotę, 

prosimy o dobre przeżycie jubileuszu powstania diecezji płockiej. 

Jako pielgrzymi nadziei, chcemy prowadzić innych do źródła Twojej wiary i miłości. 

Ufamy, że Twe Miłosierdzie

będzie umocnieniem dla ewangelizacji młodego pokolenia. 

Błogosław małżeństwa i rodziny, 

umacniaj w wędrówce osoby samotne,

pokrzepiaj nadzieją związki nieregularne.

Niech nie zabraknie nam siły i wyobraźni miłosierdzia 

w posłudze chorym, seniorom, migrantom i potrzebującym.

Niech Twój Duch odnawia oblicze naszej diecezji! 

Królowo Polski – módl się za nami. 

Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku – módl się za nami. 

Święty Stanisławie Kostko – módl się za nami. 

Święty Zygmuncie – módl się za nami. 

Błogosławiony arcybiskupie Antoni Julianie Nowowiejski – módl się za nami. 

Błogosławiony biskupie Leonie Wetmański – módl się za nami. 

Święty / Święta / Święci N.N., patronie / patronko / patroni naszej parafii – módl się / módlcie się za nami.

Przygotował: ks. Wojciech Kućko 

Skip to content