Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką

Ukazała się nowa, piąta już publikacja w serii “Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin“. Tym razem są to kolejne rozważania na nabożeństwa majowe, poświęcone w tym roku postaci patrona, św. Stanisława Kostki.

Książka „Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką” składa się z dwóch części. W pierwszej zawarto porządek nabożeństwa majowego w kościele oraz przy figurze lub kapliczce przydrożnej. Druga, obszerna część, to 31 rozważań, przygotowanych przez kapłanów diecezji płockiej, na temat cnót Boskich i kardynalnych, darów i owoców Ducha Świętego, odczytywanych przez pryzmat postaci św. Stanisława z Rostkowa. Redaktorem całości jest ks. Wojciech Kućko.

Biskup Płocki zachęca w słowie wstępnym do książki: “Rok 2018 jest poświęcony św. Stanisławowi Kostce, jednemu z wielu świętych, których ziemska droga była naznaczona szczególną przyjaźnią z Maryją. W 450. rocznicę jego śmierci pochylamy się z radością i wdzięcznością nad jego postacią, uświadamiając sobie piękno jego życia i aktualność drogi, którą wskazał, nie tylko dzieciom i młodzieży”.

Dziękuję wszystkim Autorom za trud wniesiony w przygotowanie rozważań i pracę na rzecz szerzenia kultu Świętego Młodzieńca z Rostkowa. Słowa wdzięczności płyną zatem do: ks. Tomasza Baranowskiego, ks. Pawła Czarneckiego, ks. Łukasza Gacha, ks. Grzegorza Kaczorowskiego, ks. Bartosza Leszkiewicza, ks. Jacka Prusińskiego, ks. Pawła Rokickiego, ks. Marcina Sadowskiego oraz do ks. Tomasza Lewickiego i ks. Krzysztofa Lewandowskiego z jak zawsze przyjaznego Płockiego Instytutu Wydawniczego.

W Wydziale ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz w Płockim Instytucie Wydawniczym można nabyć ją jako pomoc do modlitwy w kościołach, przy figurkach i kapliczkach przydrożnych. Cena: 18 zł.

Poniżej można zapoznać się szczegółowo ze Spisem treści publikacji.

Ks. Wojciech Kućko

Skip to content