Nabożeństwo do śś. Joachima i Anny

Nabożeństwo ku czci Świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP[1]

Tutaj także w pdf

  1. Wprowadzenie

    Choć Ewangelie nie podają nam imion rodziców Maryi, to tradycja chrześcijańska przekazała je do dziś. Święci Joachim i Anna czczeni są do dzisiaj w wielu wspólnotach. Świętując Dzień Babci i Dzień Dziadka zechciejmy zwrócić się w modlitwie do tych Świętych Dziadków Pana Jezusa, by wspomagali nasze rodziny u Boga. Pisał o nich św. Jan Damasceński: „Szczęśliwa paro, Joachimie i Anno! Dłużna wam jest cała natura. Przez was ofiarowała ona Stwórcy dar największy ze wszystkich darów — czystą Matkę, jedyną godną Tego, który Ją stworzył. […] Szczęśliwa paro, Joachimie i Anno, prawdziwie jesteście bez skazy! Z owocu waszego łona jesteście znani. […] Wasze życie było miłe Bogu i godne Tej, która się z was narodziła. Swym czystym i świętym życiem wydaliście radość dziewictwa Panny przed zrodzeniem, Panny przy zrodzeniu, Panny po zrodzeniu. […] Zachowując przepisaną prawem natury czystość, zasłużyliście na dary, które przewyższają naturę: wydaliście na świat nie znającą męża Matkę Boga. Pobożnie i święcie żyjąc w naturze ludzkiej, zrodziliście Córkę wyższą od aniołów i Panią aniołów”[2].

  1. Pieśń: Kto się w opiekę
  1. W Litanii do św. Anny polećmy Bogu sprawy naszych rodzin, babć, dziadków, dzieci, wnuków, prawnuków naszej parafii:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas, – Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, – módl się za nami.
Święta Anno, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, – módl się za nami.
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, – módl się za nami.
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego, – módl się za nami.
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, – módl się za nami.
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej, – módl się za nami.
Święta Anno, miłością Bożą pałająca, – módl się za nami.
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, – módl się za nami.
Święta Anno, przykładzie wiernych żon, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wszystkich matek, – módl się za nami.
Święta Anno, cicha i pokorna, – módl się za nami.
Święta Anno, Matko sprawiedliwa, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga, – módl się za nami.
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, – módl się za nami.
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, – módl się za nami.
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, – módl się za nami.
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, – módl się za nami.
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych, – módl się za nami.
Święta Anno, obrono sierot i wdów, – módl się za nami.
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, – módl się za nami.
Święta Anno, ucieczko błądzących, – módl się za nami.
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól, – módl się za nami.
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga, – módl się za nami.
Prosimy Cię, święta Anno,
Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś podróżujących od wypadków zachowała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła, – wysłuchaj nas, Święta Anno.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,- zmiłuj się nad nami.

  1. Modlitwa papieża Benedykta XVI za Dziadków, przesłana na VI Światowe Spotkanie Rodzin w Meksyku (15-17 stycznia 2009 r.) – można wyświetlić ją na ekranie do wspólnego odczytania

Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych. Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowanymi przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz. Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca. Amen. 

  1. Błogosławieństwo
  2. Pieśń: Podnieś rękę, Boże Dziecię

[1] Do duszpasterskiego wykorzystania np. na Dni Babci i Dziadka (21-22 stycznia). Można je odmówić po Modlitwie po Komunii w czasie Mszy św. albo jako oddzielne nabożeństwo poza Mszą św.

[2] Ojcowie Kościoła greccy i syryjscy. Teksty o Matce Bożej, przełożył ks. Wojciech Kania, Niepokalanów 1981, s. 221-224.

Skip to content