Nabożeństwo z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Do duszpasterskiego wykorzystania w Roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Nabożeństwo dziękczynne
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

1. Śpiew: Pójdź do Jezusa– wystawienie Najświętszego Sakramentu. Okadzenie.

2. Rozważanie

Bóg daje nam dziś wielką łaskę, bo jako naród możemy dziękować Opatrzności za opiekę nad nami i za przywrócenie nam wolności w 1918 r. To wielki dzień dla całej naszej Ojczyzny, w którym zwracamy nasze oczy do Pana historii i czasu, który sprawił, że Polska zmartwychwstała z grobu niewoli. To zmartwychwstanie było dziełem współpracy wielu mądrych i dobrych ludzi z łaską Bożą. Pytamy dziś za biblijnym Dawidem: „Kimże ja jestem, o Panie, Boże, i czym mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale i to jeszcze wydało się tobie za mało, o Boże, lecz dałeś o domu swego sługi zapowiedź na daleką przyszłość” (1 Krn 17, 16–17). Dziękujemy dziś zatem Bogu za to, że jesteśmy Polakami, że możemy czcić Go w wolnej i suwerennej Ojczyźnie. Dziś także przyzywamy – jak nasi przodkowie – orędownictwa świętych patronów Rzeczypospolitej. Spoglądamy w kierunku tych obecnych: Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, św. biskupa i męczennika Wojciecha, św. biskupa i męczennika Stanisława ze Szczepanowa, św. Stanisława Kostki – niestrudzonego wędrowca, patrona także obecnego jubileuszowego roku, św. Andrzeja Boboli, który dał życie za jedność Kościoła. Nasze myśli biegną także ku całej rzeczy innych, dawniej czczonych patronów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego: św. Jacka dominikanina, św. Kingi, św. Kazimierza królewicza, św. Jana Kantego, św. Władysława z Gielniowa i tylu innych naszych protektorów. Niech nasza radość złączy się z radością nieba, w którego chwale przebywają ci święci orędownicy naszej kochanej Ojczyzny. Zanim jednak podziękujemy radosnym śpiewem Te Deum, wznieśmy do Boga prośby – suplikacje, które od wieków naród polski śpiewał w kościołach, błagając o pomyślność dla Rzeczypospolitej. Niech Bóg będzie łaskawy także naszemu pokoleniu Polaków, doświadczonemu wojnami, okupacją i bolesnym czasem komunizmu. Niech pomoże nas żyć w trzecim tysiącleciu wolnością, której uczył nas św. Jan Paweł II.

  1. Śpiew: Suplikacje

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami!

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci, zachowaj nas, Panie!

My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Abyś nam zdrowia udzielić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Jezu przepuść, Jezu wysłuchaj, o Jezu, Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami!

Matko, uproś, Matko, ubłagaj, o Maryjo, Maryjo, Matko Boska, przyczyń się za nami!

Wszyscy Święci i Święte Boże, módlcie się za nami!

  1. Rozważanie

Niech teraz z naszych serc wybrzmi radosny śpiew dziękczynienia za odzyskaną przed stu laty niepodległość, wymodloną i wywalczoną przez naszych przodków. Niech będą dzięki Bogu, że przeprowadził nas przez morze wojen i krwi, powstań i walki, dając nam żyć na nowo w wolnej Polsce.

  1. Śpiew: Ciebie Boga wysławiamy. Biją wszystkie dzwony.
  2. Modlitwa

K.Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą.

W.Która w Tobie, Boże mój, pokłada nadzieję.

K.Panie, wysłuchaj modlitwy mojej.

W.A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie

K.Módlmy się.

Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i za wstawiennictwem świętych patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłaniaj ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.Amen.

  1. Śpiew: Przed tak wielkim Sakramentem. Okadzenie.
  2. Modlitwa

K.Dałeś im chleb z nieba
W.Wszelką rozkosz mający w sobie

K.Módlmy się.
Boże, który w przedziwnym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej Męki, † dozwól, prosimy, taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W. Amen.

  1. BłogosławieństwoNajświętszym Sakramentem.
  2. Śpiew:Boże, coś Polskę

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content