O seniorach w Leonianum w Sikorzu

O tym, jakie korzyści płyną z wolontariatu, czym jest wolontariat chrześcijański, a także jakie formy może on przybierać, dyskutowali uczestnicy konferencji w Sikorzu 30 wrzesnia br. W przyszłym domu dla seniorów – Domu Leonianum, konferencją tą zainaugurowano działalność na rzecz osób w podeszłym wieku. Spotkanie poprowadził ks. mgr Łukasz Nowak, dyrektor Domu Leonianum.

Spotkanie rozpoczęto Mszą św. w kościele parafialnym w Sikorzu. Przewodniczył jej ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Przypomniał wiernym dokument św. Jana Pawła II „List do moich braci i sióstr w podeszłym wieku”.

– Wiara opromienia światłem starość, która nie jest oczekiwaniem na moment unicestwienia, ale zapowiedzią osiągnięcia pełnej dojrzałości. Starość pozwala cieszyć się życiem. Trzeba jej oczekiwać w postawie zawierzenia Bogu. Dobrze, żeby Dom Leonianum był świadectwem, że życie seniora jest piękne. Trzeba w nim nieść nadzieję, wykuwać ją w każdym kontakcie z Bogiem. Nadzieja pozwala wyeliminować narzekania czy pokusę eutanazji – zaakcentował teolog.

Konferencję w sali konferencyjnej Domu Leonianum otworzył ks. mgr Łukasz Nowak, dyrektor Domu Leonianum, prezes Fundacji Leonianum – Piękne życie! i wiceprezes Katolickiego Centrum Formacji. Zaznaczył, że konferencją pt. „Senior seniorowi bratem” podmioty te inaugurują swoją działalność na rzecz osób starszych. Celem spotkania jest „jest ukazanie wartości wolontariatu na rzecz seniorów i wolontariatu seniorów, jak również stworzenie grupy osób czynnie działającej przy Domu Leonianum”.

Agnieszka Gorczyca, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, opowiedziała o wolontariacie w pomocy społecznej: – Wolontariat to kręgosłup obywatelstwa społecznego. Urzędników ograniczają przepisy, natomiast wolontariusz może świadczyć szeroki zakres pomocy. W środowisku lokalnym po pomoc najpierw idzie się do gminy. To dobrze, jeśli spotyka się tam wolontariusza, ale może nim być też sąsiad czy znajomy – stwierdziła prelegentka.

Dodała także, że pomoc społeczna działa szeroko, w jej ramach funkcjonują na przykład hospicja, domy pomocy społecznej, ośrodki interwencji kryzysowej. W tych wszystkich miejscach potrzebni są wolontariusze. Jednak żeby zdecydować się na pomaganie – „trzeba kochać ludzi”.

– Wolontariusz to nie jest pracownik etatowy, on jest ambasadorem instytucji, stanowi wsparcie dla instytucji, promuje ją w terenie. Działając społecznie na rzecz drugiego człowieka, realizuje przykazanie miłości bliźniego. Z drugiej zaś strony niosąc pomoc innym, dużo czerpie dla siebie. Wolontariuszem może być praktycznie każdy, kto ma trochę czasu i chce go przeznaczyć dla innych, towarzyszyć ludziom i wspierać ich. Wolontariat to ogromna szansa dla instytucji – podkreśliła dyrektor PCPR.

Agnieszka Gorczyca stwierdziła również, że seniorzy mogą być bardzo dobrymi wolontariuszami, mają więcej wolnego czasu niż osoby w wieku produkcyjnym, potrzebę kontaktu z innymi ludźmi, w ten sposób zaspokajają potrzeby innych ludzi i własne: – W seniorach jest moc – konkludowała.

Natomiast ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej odwołał się do danych demograficznych, zawartych w „Atlasie demograficznym Polski” z 2017 r.

– Do 2040 roku liczba Polaków spadnie do 35 mln. Liczba mieszkańców miast ma się do tego czasu zmniejszyć do 20 mln, a wsi do 15 mln. Obecnie mediana wieku Polaków (miara określająca liczbę lat, której nie osiągnęła połowa roczników badanego społeczeństwa, a która została przekroczona przez drugą połowę) wynosi około 40 lat, zgodnie z przewidywaniami GUS-u ma ona wzrosnąć do 2030 roku do lat 47, a w 2040 roku ma wynieść już 50 lat. W 2035 roku osoby w wieku emerytalnym będą stanowiły około 27% społeczeństwa – wykazał ks. Wojciech Kućko.

Z badań wynika także, że polscy seniorzy są raczej zadowoleni z relacji rodzinnych. Ponad 30% jest niezadowolonych ze swego stanu zdrowia. Poza tym seniorzy za dużo palą i niewielu z nich uprawia aktywność fizyczną. Najważniejszymi wartościami dla nich są: zdrowie, udane małżeństwo, pieniądze. Bóg i opatrzność znajdują się dopiero na piątym miejscu.

W Polsce najwięcej seniorów włącza się w wolontariat w Kościele: – Jednym z rodzajów wolontariatu jest wolontariat chrześcijański. Polega on na tym, że ktoś odwiedza w domach ludzi chorych, samotnych czy starszych nie tylko po to, aby posprzątać w ich domu czy zrobić zakupy, ale także po to, aby pomóc im odkrywać obecność kochającego Boga w ich życiu, by razem z nim się modlić, by pomagać żyć, w trudnej czasem sytuacji, zgodnie z zasadami Ewangelii. Taki wolontariusz naśladuje miłosierną postawę Chrystusa –  interpretował teolog.

Ks. Wojciech Kućko przedstawił także propozycje form wolontariatu seniorów dla Domu Leonianum. Wśród nich znalazły się: grupy rówieśnicze (wspólne hobby i zainteresowania, organizacje kombatanckie, grupy modlitewne np. koła różańcowe, Trzeci Zakon; sport, kluby dyskusyjne), środowisko lokalne (uniwersytet trzeciego wieku, wykłady, konserwatoria, nauka języków obcych), inne grupy społeczne (wolontariat międzypokoleniowy, pomoc sąsiedzka, wolontariat hospicyjny, „Szlachetna Paczka” dla seniora, dzielenie się zdolnościami z młodymi – szachy, warcaby i inne).

Po wykładach uczestnicy konferencji mogli obejrzeć Dom Leonianum. Jego nazwa pochodzi od patrona domu – bł. bp. Leona Wetmańskiego, sufragana diecezji płockiej w latach 1928-1941, który został zamęczony przez Niemców w obozie w Działdowie. Dom Leonianum ma rozpocząć działalność jesienią tego roku.  Będą tam także działać inne podmioty, których celem będzie działalność na rzecz osób starszych.

W konferencji w Sikorzu uczestniczyli m.in. przedstawiciele samorządu, społeczność lokalna, Koło Emerytów „Sami Swoi”, przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.

Cyt. za: www.diecezjaplocka.pl.

Skip to content