Ogólnopolska konferencja o naukach o rodzinie

W związku z nową klasyfikacją dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, opublikowaną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r., na mocy którego została utworzona dziedzina „nauk o rodzinie” z dyscypliną „nauki o rodzinie”, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie we współpracy z Instytutem Papieża Jana Pawła II w Warszawie i Wydziałem ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej organizują ogólnopolską konferencję naukową „Nauki o rodzinie jako dziedzina i dyscyplina naukowa – szanse i wyzwania”. Jej celem jest zaprezentowanie historii nauk o rodzinie w Polsce, rozwoju badań w tej dyscyplinie, a także próba zarysowania ich metodologii oraz interdyscyplinarnego charakteru. 

Konferencja odbędzie się dnia 9 maja br. (wtorek), od godz. 11.00, w budynku 23, sala 201, przy ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. Jej program jest następujący:

11.00   Powitanie uczestników – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, Dziekan WSR UKSW w Warszawie

11.10   Otwarcie konferencji – ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski (Rektor UKSW w Warszawie)

11.20   Wystąpienia zaproszonych gości

11.30   Po co nauki o rodzinie? Aspekt filozoficzny – dr hab. Paweł Skrzydlewski, prof. AZ (Rektor Akademii Zamojskiej w Zamościu) 

11.50   Nauki o rodzinie czy studia nad rodziną? Od dziedziny i dyscypliny nauki do kierunku studiów ­– ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)

12.10   Nauki o rodzinie – szanse i perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej i dziedziny nauki – prof. dr hab. Elżbieta Osewska (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego)

12.30   Nauki o rodzinie – inspiracje dla dyscypliny w dokumentach Stolicy Apostolskiej – ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

12.50   Przerwa kawowa

13.05   Tożsamość badawcza teologii w dziedzinie nauki o rodzinie – ks. dr hab. Andrzej Pryba, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

13.25   Historii nauk o rodzinie w Akademii Teologii Katolickiej i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

13.45   Aksjologiczna podstawa programu wychowawczego na poziomie szkoły podstawowej i średniej – ks. dr hab. Zdzisław Struzik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie)

14.05   Nauki o rodzinie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość – dr Monika Gwóźdź (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

14.30   Dyskusja panelowa z udziałem wszystkich prelegentów. Prowadzenie – ks. dr Wojciech Kućko (Prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie)

Skip to content