Oświadczenie i Apel Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia: Chrońmy zdrowie kobiet i dzieci! Nie naruszajmy podstawowych praw człowieka!

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia działa od 1992 r. Zrzesza kilkadziesiąt organizacji chroniących życie i prorodzinnych. W 2012 r. Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską Parlamentu Europejskiego.

Cyt. za: https://federacjazycia.pl/aktualnosci/oswiadczenie-polskiej-federacji-ruchow-obrony-zycia-chronmy-zdrowie-kobiet-i-dzieci-nie-naruszajmy-podstawowych-praw-czlowieka/ (dostęp: 09.02.2024).

Cyt. za: https://federacjazycia.pl/wp-content/uploads/2024/01/Dot.-projektu-Rady-Ministrow-nt.-zmiany-ustawy-Prawo-farmaceutyczne.pdf (dostęp: 09.02.2024).

Skip to content