Otwarcie Klubu Seniora “Szansa”

Klub Seniora „Szansa” otwarto przy parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku. Powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej i Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”. Zapewni zajęcia 25 seniorom z miasta Płocka.

Nowy płocki Klub Seniora „Szansa” został utworzony przy parafii św. Jadwigi Królowej na osiedlu Wielka Płyta w Płocku. Będzie otwarty w każdy czwartek, a zajęcia dla 25 seniorów poprowadzą terapeuci zajęciowi. Wachlarz zajęć jest bardzo szeroki i obejmuje m.in. zajęcia rekreacyjne, psychoterapię, spotkania z kulturą i sztuką. – Seniorzy szybko zgłosili swoją gotowość udziału w tych zajęciach. Na liście rezerwowej znajduje się kilkanaście kolejnych osób – informuje Witold Wybult, koordynator klubu i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich diecezji płockiej. 

Podczas otwarcia Klubu Seniora „Szansa” zaproszeni goście chwalili pomysł zagospodarowania czasu płockim seniorom. Marzena Kapuścińska, prezes Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka zauważyła, że oferta Stowarzyszenia Rodzin Diecezji Płockiej została bardzo wysoko oceniona w trakcie oceny formalnej wniosku o grant na ten cel. Natomiast ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej o asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich podkreślił, że „stowarzyszenie wyszło naprzeciw zachęt papieża Franciszka”, który w swojej książce pt. „Dzielić się mądrością czasu” udowadnia, że „starość jest piękna i może wesprzeć młodość w jej szaleństwach, radościach i porażkach”. Przypomniał również słowa Ojca świętego Franciszka, który parafrazował słowa proroka Joela ze Starego Testamentu, że „młodzi będą realizować to, co starcy wymarzą” (por. JI 3,1). Klub Seniora „Szansa” przy parafii św. Jadwigi Królowej w Płocku jest współfinansowany przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka oraz z grantu pozyskanego od Levi Strauss Foundation.

Cyt. za e-kai.pl.

Skip to content