Papieskie życzenia. Pomyśleliście o tym?

W tym roku Papież Franciszek na tradycyjny bilecik z życzeniami wybrał wizerunek Giotta z transeptu dolnej Bazyliki św. Franciszka w Asyżu.

Giotto, Narodzenie, Bazylika dolna w Asyżu, ok. 1313 r. (Wikipedia)

Fresk nawiązuje do słów Izajasza: “Syn został nam dany… Książę Pokoju” (Iz 9, 5). To właśnie św. Franciszek wymyślił konstruowanie żłóbka. W nocy 1223 r.  w Greccio we włoskiej Umbrii, za pozwoleniem Papieża Honoriusza III, przedstawił scenę Narodzin Zbawiciela, ustawiając obok figury Dzieciątka Izajaszowe zwierzęta: woła i osła.

Narodzenie Giotta w asyskiej bazylice (ok. 1313 r.) jest częścią Biblii ubogich, opowiadającej o życiu św. Franciszka. Jest ono jedynym malowidłem żłobka na świecie, gdzie ukazane zostały dwa dzieciątka, dla ukazania głębokiej prawdy o dwóch naturach Chrystusa: boskiej i ludzkiej. Boskość zostaje wyrażona na fresku przez kolor niebieski, wyrażający tajemnicę betlejemskiej nocy. Ten kolor dominuje w malowidłach bazyliki, zadziwiając odwiedzających.

Wybierając ten fresk, Papież Franciszek chce zwrócić naszą uwagę na trzy gesty ludzkie, wyrażone w postaciach kobiet myjących jedno z dzieci: tulą je, przewijają i wspierają. Tulić znaczy uznać drugą osobę jako bliską, znaną. Przewijać to opatrzyć rany, cierpienie ludzi. Wspierać zaś to pomóc słabości ludzkiej.

A Wy, czy już pomyśleliście o wysłaniu świątecznych życzeń?

Skip to content