Pierwsza niedziela lipca – adoracja eucharystyczna ze św. Stanisławem Kostką

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 1 lipca 2018 r.

Adoracja eucharystyczna „Śladami św. Stanisława Kostki”

Do pobrania także tutaj.

Pieśń na wystawienie Najświętszego Sakramentu: O, Krwi najdroższa

 Wprowadzenie

Długie letnie dni nastrajają nas do spoglądania częściej na pola, które bieleją na żniwo. Nasza wytrwała modlitwa o deszcz przyniosła skutek, ale dziś jeszcze raz polecamy Jezusowi, ukrytemu w Eucharystii, sprawę rolników, naszych pól, łąk i sadów. Bez Bożej pomocy nie zbierzemy świeżego ziarna na nasz codzienny chleb, a także na hostie, które staną się Ciałem Pańskim. Dzisiejsze zamyślenie ofiarujemy zatem w intencji rolników, ogrodników, sadowników i wszystkich pracujących na roli, aby doświadczali zawsze Pańskiej pomocy w swoich zmaganiach oraz by cieszyli się niebawem obfitymi plonami.

Chleb eucharystyczny był szczególnie ukochany przez św. Stanisława Kostkę. Jego artystyczne wyobrażenia bardzo często ukazują go przed monstrancją. Dzisiaj my – tak jak Święty z Rostkowa – klęczymy przed Jezusem i prosimy Go, aby nigdy nie zabrakło mężczyzn, którzy dzięki kapłaństwu, z mocą pochodzącą od Najwyższego Kapłana, będą przemieniali chleb w Ciało Pańskie. Naszą modlitwą ogarniamy zatem szczególnie Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, by nowi kandydaci do kapłaństwa, którzy zgłaszają się w tych dniach, byli prawdziwymi, Bożymi ogrodnikami, spod których ręki wychodzić będą dorodne ziarna różnych łask Bożych.

Wszystkie te sprawy składamy Jezusowi, wychwalając Go w litanii do Jego Najdroższej Krwi. Cały miesiąc lipiec jest bowiem tradycyjnie poświęcony temu nabożeństwu.

Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, otucho umierających, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, wybaw nas.

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza, wybaw nas.

 Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.

W.I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.

Módlmy się.Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, † daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim Sakramentem(okadzenie)

K. Dałeś im chleb z nieba.

W.Wszelką rozkosz mający w sobie.

K. Módlmy się.

Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki, † daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice Ciała i Krwi Twojej, * abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W. Amen.

Pieśń: Błogosław, Panie, nas na pracę

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content