Podsumowanie Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej

Sprawozdanie z Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej 2017 

Idźmy naprzód z nadzieją

7 października – 15 listopada 2017 r.

W dn. 7 października – 15 listopada miały miejsce w Płocku wydarzenia, wpisane w tegoroczne Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej (PDKCh). Decyzją Biskupa Płockiego Piotra Libery były one koordynowane przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. Patronat Medialny nad PDKCh objęło Katolickie Radio Diecezji Płockiej oraz Gość Płocki. Patronatem honorowym otoczyli wszystkie wydarzenia: Biskup Płocki Piotr Libera i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski.

PDKCh rozpoczęły się w tym roku od spotkania modlitewnego w Bazylice Katedralnej dn. 7 października, na które została przywieziona najstarsza polska Figura Matki Bożej Fatimskiej (z 1936 r.) z Tyńca Małego koło Wrocławia. Odprawiono Mszę św., a po jej zakończeniu poprowadzono modlitwę różańcową, która była udziałem Diecezji Płockiej w ogólnopolskiej inicjatywie „Różaniec do granic”, na koniec zaśpiewano Apel Jasnogórski. Liturgii przewodniczył ks. dr Grzegorz Kaczorowski, asystent Klubu Inteligencji Katolickiej oraz ks. kan. Ireneusz Alczyk, proboszcz z Tyńca Małego. Organizatorami spotkania był Klub Inteligencji Katolickiej i parafia pw. św. Zygmunta w Płocku.

Już następnego dnia, 8 października, obchodzony był w Kościele w Polsce XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją”. W płockiej katedrze o godz. 10.00 została odprawiona Msza św. inaugurująca rok akademicki wyższych uczelni z terenu Diecezji Płockiej pod przewodnictwem Biskupa Płockiego Piotra Libery. W diecezjalnej inauguracji roku akademickiego w Płocku uczestniczyli rektorzy, prorektorzy, dziekani, pracownicy naukowi i studenci uczelni wyższych z diecezji płockiej m.in. z Płocka, Ciechanowa i Pułtuska, wraz z pocztami sztandarowymi, a także stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Obecny był rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku ks. prał. dr Marek Jarosz, ks. kan. dr Dariusz Piskorski, dyrektor płockiego Ośrodka Naukowo-Badawczego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Roman Siemiątkowski, zastępca prezydenta Płocka. Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli pod pomnik św. Jana Pawła II przy katedrze, gdzie bp Libera poprowadził okolicznościową modlitwę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II. Następnie delegacje uczelni złożyły kwiaty pod pomnikiem. Na zakończenie zgromadzeni zaśpiewali jego ulubioną pieśń „Barkę”. Wieczorem tego samego dnia odbył się w katedrze koncert poświęcony św. Janowi Pawłowi II pt.: „Nuty góralskie. Z pielgrzymek św. Jana Pawła II do Polski” w wykonaniu Polk Kapeli „Góralska Hora”. Organizatorem koncertu była Fundacja Pokolenie.

11 października 2017 r., również w Bazylice Katedralnej, odbył się XV Międzynarodowy Festiwal „Płockie Dni Muzyki Chóralnej”. Podczas przeglądu wystąpił zespół Saint Marcelline’s Choir z Brazylii z dyrygentem José Alberto Corulli. Organizatorem wydarzenia był chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce 12 października 2017 r. w Książnicy Płockiej. Odbyła się wówczas promocja książki biograficznej o Andrzeju Drętkiewiczu (1955-2015) pt. „Mocarz Ducha”, autorstwa Małgorzaty Białeckiej i Mileny Gurdy-Jaroszewskiej, wydanej przez Książnicę Płocką. Spotkanie odbyło się w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock „TAK dla historii. TAK dla przyszłości” dofinansowanego przez MKiDN. Okazało się, że propozycja wydawnicza Książnicy Płockiej została bardzo ciepło przyjęta przez mieszkańców Płocka. W spotkaniu autorskim wzięło udział bardzo wielu płocczan, a o książce „Mocarz Ducha” słychać coraz więcej. Ks. prof. I. Mroczkowski na swoim blogu napisał: „12 października 2017 r. w Książnicy Płockiej przeżyłem głębokie wzruszenie, połączone z żalem, a poniekąd i pretensją do siebie. […] Książka o pierwszym w wolnej Polsce prezydencie Płocka, a także ostatnim wojewodzie płockim, to przecież kawał historii każdego z nas. Pamiętam doskonale lata euforii solidarnościowej, autentyczną aktywność społeczników, w tym także wiernych świeckich. Byłem wtedy związany z Klubem Inteligencji Katolickiej, do którego wprawdzie Pan Andrzej nigdy nie należał, prawdę mówiąc także nie przychodził na nasze spotkania, niemniej miał tu wielu zwolenników i współpracowników. Poszedłem na spotkanie także dlatego, że krótko przed nagłą śmiercią pana Andrzeja, spotkałem go przed Szpitalem św. Trójcy w Płocku, gdy wychodził od swojej chorej Mamy. Pamiętam, że […] bardzo mocno podkreślając potrzebę jednoznaczności chrześcijańskiej i polskiej w życiu społecznym. Jak zwykle był spokojny, poważny, choć w jego głosie dało się wyczuć niepokój o kierunek zmian w Ojczyźnie. […] Dlaczego więc przeżyłem szok w Książnicy? Po pierwsze, przyszło tak dużo ludzi, że zabrało miejsca w Sali Kolumnowej. Miałem wrażenie, że wszyscy chcą podziękować swojemu szefowi, koledze, przyjacielowi za to, jakim był człowiekiem. Wielu z nas nie zdążyło tego zrobić za jego życia. Po drugie, jakbyśmy chcieli mu wynagrodzić osamotnienie, o którym mówił trzy miesiące przed śmiercią do jednego z przyjaciół: „wiesz, tylko ty do mnie dzwonisz”. […] Książka o A. Drętkiewiczu odsłania w sposób przejmujący dwie jego cechy: patriotyzm i religijność” (por. www.ireneuszmroczkowski.pl). Organizatorem spotkania była Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

Tego samego dnia o godz. 19.00 w Bazylice Katedralnej odbył się koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego pt.: „Feliks Nowowiejski – Koncert w 140. rocznicę urodzin Kompozytora”. Wykonawcami koncertu byli: Agnieszka Marucha – skrzypce, Olga Łoskawicz-Marcyniak – wiolonczela, Anna Gut – klarnet, Jan Bartłomiej Bokszczanin – organy, Jacek Mąka – recytacje, Jakub Chrenowicz – dyrygent. Przedsięwzięcie to zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Organizatorem koncertu była Płocka Orkiestra Symfoniczna.

13 października 2017 r. w płockiej katedrze odbyło się Ogólnopolskie Święto Ratownictwa Medycznego, z okazji 20 rocznicy istnienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Bp Roman Marcinkowski podziękował płockiemu Pogotowiu Ratunkowemu za 20 lat aktywnej działalności, gorliwej i ofiarnej pracy na rzecz innych. Modlił się za dyrekcję, zarząd, lekarzy, pielęgniarki, kierowców i cały personel Pogotowia. Prosił, aby strzegli „honoru, dobrego imienia i etyki służb ratowniczych”. Modlił się także o wieczne zbawienie dla tych pracowników, którzy odeszli już do domu Ojca. Po zakończonej Mszy św. poświęcił trzy nowe karetki płockiego Pogotowia Ratunkowego.

Podczas Mszy św. Bazylika Katedralna otrzymała od Pogotowia Ratunkowego defibrylator AED+. Jest on darem dla mieszkańców Płocka, przeznaczonym do ratowania życia w sytuacjach podejrzenia zatrzymania krążenia. Defibrylator będzie na stałe umieszczony w katedrze. Po Mszy św. oficjalne uroczystości rocznicowe odbyły się w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Organizatorem uroczystości był Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku oraz parafia pw. św. Zygmunta w Płocku. Aktualnie zakład zakresem działania obejmuje obszar 8 powiatów, z liczbą mieszkańców ponad 800 tysięcy. W rejonie operacyjnym funkcjonuje 30 zespołów ratownictwa medycznego. Ponadto Pogotowie Ratunkowe realizuje zadania z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, zajęcia edukacyjne w placówkach wychowania i nauczania oraz w zakładach pracy (por. www.diecezjapłocka.pl).

Wieczorem w Stanisławówce odbył się koncert w hołdzie św. Janowi Pawłowi II pt.: „Co może jeden człowiek”. Wystąpili: Jan Nowicki (słowo), Cezary Chmiel (syntezatory), Marek Stryszewski (saksofon, śpiew, flet), Tomasz Kudyk – trąbka, zespół „De Profundis”. Organizatorem wydarzenia była parafia pw. św. Stanisława Kostki w Płocku.

15 października 2017 r. przy kościele parafii pw. św. Krzyża w Płocku była możliwość oddania krwi w ambulansie. Chętni dawcy zgłaszali się w godz. 9.00-13.00. Niestety nie było ich zbyt wielu, zarejestrowało się 15 osób, krew oddało 10. Zebrano 5 litrów krwi. To pierwsza tego typu akcja Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. W organizację zbiórki krwi włączył się zespół z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa o. Płock, a także Jednostka Wojskowa 1560 w Sochaczewie. Żołnierze rozbili tuż przy ambulansie namiotowisko, gdzie można było skosztować pysznej wojskowej grochówki, napić się herbaty, kawy, zjeść ciasto. Panowie, będąc na służbie, usługiwali nie tylko krwiodawcom, ale wszystkim chętnym parafianom, którzy zawitali pod ich namioty. Ugościli wszystkich, przygotowali 120 litrów grochówki, było czym się dzielić. Słowa wdzięczności należą się ministrowi Maciejowi Małeckiemu, który bezinteresownie pomógł zorganizować poczęstunek dla krwiodawców, zatroszczył się o każdy szczegół, aby pomysł mógł zostać zrealizowany (por. www.srkplock.pl). Organizatorami akcji byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, parafia pw. św. Krzyża w Płocku i Płocki Czerwony Krzyż.

Wieczorem w Bazylice Katedralnej odbył się koncert „Płockie Koncerty Organowe”. Wykonawcami koncertu byli: Wiktor Bramski – organy oraz Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses pod dyrekcją Anny Bramskiej. Organizatorem koncertu był Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses.

16 października 2017 r., już po raz piąty, odbył się Bieg Papieski trasą od Placu Celebry przy Orlen Arenie aż do pomnika św. Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej. W wydarzeniu wzięło udział około 240 osób. Wszyscy uczestnicy V Biegu Papieskiego, głównie młodzież płockich szkół, zgromadzili się na Placu Celebry – w miejscu, gdzie 7 czerwca 1991 r. Jan Paweł II sprawował Eucharystię podczas pielgrzymki do Płocka. Modlitwę poprzedzającą bieg poprowadził ks. Krzysztof Jończyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Sadłowie. Trasa biegu wiodła płockimi ulicami: Łukaszewicza, Nowowiejskiego, Okrzei, Kazimierza Wielkiego, Stary Rynek, Małachowskiego, Teatralną, Plac Narutowicza i Tumską – do pomnika św. Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej. Na zakończenie biegu jego uczestnicy zaśpiewali „Barkę” przy pomniku Papieża. Otrzymali też pamiątki za udział w tym wydarzeniu: dyplomy, długopisy z logo biegu oraz słodki poczęstunek. W V Biegu Papieskim wzięli udział m.in. uczniowie: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Kupieckich im. Ludwika Krzywickiego, III LO im. Marii Dąbrowskiej, Zespołu Szkół nr 5 (Gimnazjum nr 8), Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie – Centrum Kształcenia w Płocku, Szkół Katolickich, Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół Technicznych („Siedemdziesiątka”), Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A.J. Nowowiejskiego oraz Płockiego Uniwersytetu Ludowego. Ponieważ bieg miał charakter otwarty, uczestniczyły w nim także chętne osoby dorosłe. Wydarzenie zorganizował zarząd Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej z prezes Wiesławą Winiarską. Przewodnikiem biegu był Leszek Brzeski z Zespołu Szkół Technicznych (por. www.diecezjapłocka.pl).

18 października 2017 r. w Książnicy Płockiej odbył się Przegląd Etiud Teatralnych o Świętych i Błogosławionych „Zwykli – niezwykli”. W Przeglądzie uczestniczyły grupy teatralne ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w diecezji płockiej. Każdy zespół podczas 10-minutowej etiudy pokazał swojego bohatera, dowolnie wybranego świętego. Jury konkursu oceniało m.in. dobór bohatera, siłę przekazu i kulturę języka oraz elementy wzbogacające przekaz słowny. Etiudy przedstawiano na deskach siedziby Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. „Scenki inspirowane życiem świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego zwróciły uwagę na nieprzemijające wartości: honor, godność, dobro, prawdę i odwagę. Podkreśliły też rolę patrona dla człowieka, co ma znaczenie na każdym etapie jego życia” – interpretowali inicjatorzy przeglądu z Książnicy Płockiej. Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała młodzież z Gimnazjum im. Stefana Gołębiowskiego w Zespole Placówek Oświatowych w Bieżuniu za etiudę „Święta siostra Faustyna – Apostołka Bożego Miłosierdzia”. Druga nagroda przypadła w udziale Szkole Podstawowej nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku za etiudę „Z historii pewnego obrazu, czyli rzecz o świętym Józefie i jego rodzinie”. Na trzecim miejscu znalazła się etiuda „Ten, który wiedział, jak pokochać szkołę – św. Jan Chrzciciel de la Salle”, przygotowana przez Katolicką Szkołę Podstawową im. Bł. Abpa Antoniego J. Nowowiejskiego w Płocku i Bł. Bpa Leona Wetmańskiego oraz etiuda „Każdy może być Franciszkiem”, pokazana przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku (por. www.diecezjaplocka.pl). Organizatorami przeglądu była Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Płockiej.

19 października 2017 r. w parafii pw. św. Jana Chrzciciela została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. kan. Henryk Lipka, proboszcz z Brwilna. Po jej zakończeniu uczestnicy przejechali na tamę do Włocławka, miejsca męczeńskiej śmierci bł. ks. J. Popiełuszki, gdzie modlono się różańcem, złożono kwiaty i zapalono znicze. Organizatorami była parafia pw. św. Jana Chrzciciela i Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

20 października 2017 r. w Szkołach Katolickich odbył się wykład pt.: „Rodzina i szkoła w dziele wychowania”. Wystąpienia w tym temacie zaprezentowały: Katarzyna Monika Goś-Góralczyk, pedagog szkolny z Przasnysza oraz Elżbieta Brzeska-Walczak z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Płocku. Dyskusję prowadził ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. Na spotkaniu byli obecni rodzicie uczących się w Szkołach Katolickich dzieci i młodzieży oraz płocczanie. Organizatorami spotkania były Szkoły Katolickie w Płocku oraz Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

21 października 2017 r. w Opactwie Pobenedyktyńskim odbyło się sympozjum naukowe: „Rodzina – Demografia – Płodność. Obawy i nadzieje”. W sympozjum wzięli udział: doradcy życia rodzinnego, lekarze, członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, duchowni oraz mieszkańcy Płocka i okolic. Konferencję otworzył Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i diecezjalny doradca życia rodzinnego. Wprowadzając uczestników w obrady wskazywał, na czym polega kryzys współczesnych rodzin, wynikający z niewłaściwego rozumienia ojcostwa i macierzyństwa. Na sympozjum zaproszono trzech prelegentów: dr n. med. Magdalenę Szymańską i dr Aleksandrę Baryłę z Białegostoku (związane zawodowo z Instytutem Rodziny w Warszawie) oraz ks. dra Szczepana Szpotona CM z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy w Krakowie. Wśród zaproszonych gości była również młoda Zuzanna Majewska, która zaprezentowała zebranym kilka utworów muzycznych. Dr n. med. Magdalena Szymańska w swoim wykładzie zatytułowanym „Zagrożenia płodności – wymiar etyczny”. Wśród zagrożeń wymieniła cały szereg okoliczności, które mają negatywny wpływ na płodność. Wśród tych zagrożeń omówiła dość mało znany aspekt aborcyjnego działania środków antykoncepcyjnych. Środki te – tak masowo dzisiaj stosowane – okazuje się, że tylko częściowo/niecałkowicie blokują owulację kobiety. Dr Aleksandra Baryła przedłożyła wykład pt.: „NaProTechnologia a in vitro”. Już na początku zaznaczyła, że NaProTechnologia nie jest alternatywą dla in vitro, jak się często mówi, ponieważ NaProTechnologia jest jedynym i najlepszym sposobem postępowania zmierzającego do tego, aby doszło do zapłodnienia w sposób naturalny, tak jak to Pan Bóg zamierzył dla człowieka. Co więc mają robić osoby borykające się ze smutną rzeczywistością braku potomstwa? Para powinna zgłosić się do instruktora Creighton Model System, który poprowadzi sesję wprowadzającą (dla wielu par), gdzie informuje się o zagadnieniach dotyczących płodności i obserwacji cyklów. Niezbędne są trzy miesiące obserwacji cyklów, a więc przynajmniej dwie karty obserwacji, przy czym w pierwszym miesiącu zaleca się wstrzemięźliwość seksualną, nawet jeśli małżeństwo planuje poczęcie. Następnie trwają działania, które mają doprowadzić do diagnozy lekarskiej, dobrze jak ta diagnoza jest postawiona w ciągu od 3 do 6 miesięcy, ale nie zawsze się to udaje, czasami potrzeba dłuższego okresu. Leczenie kontynuuje się przez 2 lata, jeśli przez ten czas nie dochodzi do poczęcia to należy intensywne leczenie zakończyć. Najważniejszą rzeczą w bioetyce, jakby punktem wyjścia dla rozważań etycznych dotyczących płodności i seksualności – mówił ks. dr Szczepan Szpoton – jest antropologia. Od zrozumienia człowieka i jego seksualności, a potem w konsekwencji płodności, zależeć będzie ocena etyczna tego wszystkiego co mieści się na tej płaszczyźnie. Antropologia ta powinna być zakotwiczona w Chrystusie, zgodnie z tym co mówił Jan Paweł II w 1979 r. w Warszawie: „Czło­wieka (…) nie można do końca zro­zu­mieć bez Chry­stusa. A ra­czej: czło­wiek nie może sie­bie sam do końca zro­zu­mieć bez Chry­stusa. Nie może zro­zu­mieć ani kim jest, ani jaka jest jego wła­ściwa god­ność, ani ja­kie jest jego po­wo­ła­nie i osta­teczne prze­zna­cze­nie”. Organizatorami sympozjum było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

23 października 2017 r. w NoveKino Przedwiośnie wyświetlony został film pt.: „Fatima. Ostatnia Tajemnica”. Dodatkową niespodzianką dla polskich widzów był fakt, że wiele wątków tej opowieści dotyczył naszego kraju. Organizatorami seansu było NoveKino Przedwiośnie oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

25 października 2017 r. w Kapitularzu Kolegiaty św. Bartłomieja (sala nad zakrystią w Farze) odbyło się spotkanie z reżyserem Pawłem Woldanem wraz z pokazem filmu „Jan Paweł II i Prymas Stefan Kardynał Wyszyński”. Organizatorami wydarzenia było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Płocku i parafia pw. św. Bartłomieja w Płocku.

26 października 2017 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego odbyło się spotkanie pt.: „Pamięć i solidarność. Pułtuskie doświadczenia polskich repatriantów z Kazachstanu”, prowadzone przez ks. prał. prof. dra hab. Ireneusza Mroczkowskiego. Organizatorem spotkania była Sekcja Dialogu Towarzystwa Naukowego Płockiego.

6 listopada 2017 r. ponownie w NoveKino Przedwiośnie został wyemitowany film, tym razem „Dwie Korony” – to pierwsza tego typu produkcja, ukazująca nieznane dotąd powszechnie fakty z życia o. Maksymiliana Kolbego, począwszy od jego dzieciństwa aż do heroicznej decyzji o oddaniu życia za współwięźnia w Auschwitz. Zdjęcia dokumentalne zostały zrealizowane w Polsce, Japonii i we Włoszech. W części fabularnej filmu wystąpili aktorzy: Adam Woronowicz, Cezary Pazura, Maciej Musiał, Antoni Pawlicki, Dominika Figurska, Sławomir Orzechowski i inni. Organizatorami seansu było NoveKino Przedwiośnie i Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

7 listopada 2017 r. odbyło się kolejne wydarzenie w Książnicy Płockiej, tym razem pt.: „Dasz Radę. Ostatnia rozmowa z ks. Janem Kaczkowskim”, spotkanie autorskie i promocja książki Joanny Podsadeckiej, będącej zapisem rozmowy z księdzem Janem Kaczkowskim, „który był inspiracją dla milionów ludzi – wierzących i niewierzących, nie oferował tanich rad ani łatwych pocieszeń. Swoim życiem mówił: nie odpuszczaj sobie, a dasz radę, wstaniesz”. Spotkanie w ramach projektu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Oddział Płock „TAK dla historii. TAK dla przyszłości” dofinansowanego przez MKiDN. Organizatorem była Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

15 listopada 2017 r. to dzień, w którym zakończyły się obchody Płockich Dni Kultury Chrześcijańskiej. Ciekawym trafem Matka Boża z Fatimy była obecna w swojej najstarszej polskiej figurze w dn. 7 października, gdy rozpoczynały się PDKCh, jak również podczas ostatniego wydarzenia Dni, jakim było 40. Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, które odbyło się pod hasłem: „Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”. Podczas płockiego sympozjum Grzegorz Górny, dziennikarz i publicysta przekonywał, że Matka Boża przyszła z orędziem, które do dziś uważane jest za najbardziej doniosłe objawienie prywatne w dziejach Kościoła: „Przyszła właśnie po to, by przestrzec ludzkość przed realnością wiecznego zatracenia. Dzisiaj nie mówi się o realnym potępieniu, odrzuca się piekło. Aktualności tego przesłania tkwi w ostrzeżeniu ludzkości” – przekonywał współautor książki „Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku”. Redaktor zauważył, że choć komunizm upadł, to niektóre jego błędy przetrwały: legalizacja aborcji i rewolucja seksualna, która miała swoje korzenie w Rosji na początku XX wieku. Bolszewicy założyli zniszczenie rodziny jako „fundamentu starego świata”. To w Rosji najpierw zalegalizowano aborcję, tam wprowadzono dekret o rozwodach i tam przeszła pierwsza parada gejowska. Są to błędy, które uderzają w najważniejsze atrybuty Maryi: dziewictwo i macierzyństwo. Historię wizerunków Maryi przedłożył bp prof. dr hab. Michał Janocha. Choć wiele wizerunków chrześcijanie przejęli od pogan, to uczynili to nadając im nową, piękną treść. Zwrócił uwagę, że wizerunek Maryi z Dzieciątkiem wpisuje się długą historię przedchrześcijańskich wizerunków bogiń płodności, bogiń ziemi, ale niesie nową treść. „Figura Matki Bożej Fatimskiej zawiera w sobie najważniejsze elementy teologii maryjnej. Tutaj historia spotyka się z teologią. Maryja jest Służebnicą Pańską, jest wniebowziętą i koronowaną w niebie” – interpretował biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej i historyk sztuki. Z kolei ks. dr hab. Przemysław Artemiuk z WSD w Łomży zastanawiał się do czego są potrzebne objawienia prywatne. Podał, że w XX wieku odnotowano ponad czterysta objawień maryjnych, a za wiarygodne uznano tylko cztery. Jako pierwsze Kościół uznał oficjalnie objawienie maryjne w Guadalupe z XVI wieku. Ostatnie uznane w maju 2008 r. to objawienie z roku 1664 z Laus we Francji. Można więc mówić o „swoistym fenomenie objawień prywatnych”. „Autentyczne objawienie prywatne zawsze zawiera się w jedynym objawieniu publicznym, do niego prowadzi i pomaga głębiej je zrozumieć. Dlatego słusznymi pozostają słowa Benedykta XVI: ‘Łudzi się ten, kto uważa, że profetyczna misja Fatimy została zakończona’. Odkrywając Fatimę, odkrywamy Boga. Każde autentyczne objawienie prywatne należy czytać w perspektywie objawienia powszechnego, innej drogi nie ma” – podkreślił sekretarz Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Natomiast Tomasz Rowiński redaktor naczelny kwartalnika „Chritianitas” starał się odwieść od pesymistycznego patrzenia na historię świata. Sugerował, aby nie traktować jej ze zniechęceniem, jak coś nieustannie powracającego, także jako dzieje grzechu. Zauważył też, że w katolicyzmie ma miejsce ucieczka od świata: „Bóg musi wystąpić w przeciwieństwie do tego świata. On posługuje się historią dla realizacji swoich zamiarów” – zaznaczył historyk idei i publicysta. Ponadto w czasie sympozjum ks. dr Janusz Lewandowicz z WSD w Łodzi opowiedział o Maryi w poezji Ojców Kościoła Wschodniego, ks. prof. dr hab. Józef Mandziuk o Rosji w 1917 roku w świetle objawień fatimskich, a ks. dr hab. Waldemar Cisło z UKSW wskazał, że przesłanie objawień fatimskich wypełnia się w losie chrześcijan w Arabii Saudyjskiej i na Bliskim Wschodzie. W podsumowaniu ks. dr Wojciech Kućko, opiekun Koła Naukowego WSD wykazał, że aby zrozumieć przesłanie objawień fatimskich, trzeba zrozumieć sens czasu, trzeba odwołać się do Boga – Pana Czasu i Życia. Inaczej człowiek pozostanie „biednym duchowo, osieroconym, bez genealogii, bez przyszłości”, a „bieda intelektualna i duchowa jest chyba gorsza od biedy materialnej”. Obrady sympozjalne poprzedziła Msza św. w kaplicy Dobrego Pasterza, pod przewodnictwem bp. Piotra Libery. Homilię wygłosił ks. dr Wojciech Kućko: „Jeśli zabraknie nam patrzenia na historię oczami Boga, nie zrozumiemy odrzucenia wiary i moralności chrześcijańskiej. Bez spoglądania wstecz nie zrozumiemy, że poszukiwanie prawdy wymaga odwołania do Tego, który jest Prawdą. My wszyscy jesteśmy kontynuatorami misji z Fatimy, jeśli szukamy takiego patrzenia na historię, czyli dziejów tego, co już się stało, co się dzieje i co się wydarzy” – głosił kaznodzieja. Odbyła się także wieczorna gala jubileuszowa z wręczeniem statuetek byłym opiekunom Koła Naukowego i organizatorom sympozjów. Uczestnicy mieli też okazję pomodlić się „Akatystem ku czci Bogurodzicy” i obejrzeć sztukę „Brat naszego Boga”, w wykonaniu amatorskiego Teatru Kleryckiego WSAD, w reżyserii diakona Adama Kowalskiego i Piotra Adamiaka. Sympozjum towarzyszyły: wystawa „40 lat Sympozjów”, loteria fantowa na rzecz Domu Samotnej Matki w Białej koło Płocka i kiermasz książek. Uczestnicy mogli także nabyć jubileuszowy numer seminaryjnego wydawnictwa „Sursum Corda”, które ukazuje się od 90 lat. W sympozjum uczestniczyli m.in. klerycy z seminariów duchownych w Kalwarii Zebrzydowskiej, Katowic, Łomży i Pelplina, uczniowie Szkół Katolickich z Płocka oraz szkół ponadgimnazjalnych z Płocka i Mławy (por. www.diecezjaplocka.pl). Organizatorem sympozjum było Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.

Wszystkie tegoroczne wydarzenie PDKCh zostały wpisane w informator płocki pt. „MiastO!Żyje”. Propozycje, które umieszczono w programie zostały ciepło przyjęte przez mieszkańców Płocka i cieszyły się dość dużym zainteresowaniem. Należy mieć nadzieję, że planowane już przyszłoroczne Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej 2018 będą podobnie przyjęte przez odbiorców.

Witold Wybult
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

Skip to content