Podyplomowe studium nauk o rodzinie dla duchownych i sióstr zakonnych

PODYPLOMOWE STUDIUM NAUK O RODZINIE
na Wydziale Studiów nad Rodziną
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
pod patronatem
KRAJOWEGO OŚRODKA DUSZPASTERSTWA RODZIN

Podejmując wyzwania stawiane przez współczesny świat i odpowiadając na apel Papieża Franciszka o objęcie duszpasterską troską narzeczonych, małżonków, rodziny i osoby żyjące w nieformalnych związkach ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE skierowane do duszpasterzy rodzin, do osób duchownych: księży, zakonników, sióstr zakonnych.

CELEM STUDIÓW jest umożliwienie zdobycia praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie niezbędnej w pracy duszpasterskiej podejmowanej we współczesnych uwarunkowaniach.

STUDIA TRWAJĄ 4 SEMESTRY i obejmują 340 godzin zajęć dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywają się podczas comiesięcznych spotkań studyjnych we środy i czwartki. We środy zajęcia zaplanowane są w godz. 9.45 – 18.15, w czwartki w godz. 8.00-16.30 (z przerwą w godz. 13.00 – 15.00 w czasie której jest możliwość odprawienia Mszy Świętej, spożycia posiłku, konsultacji w ramach seminariów dyplomowych).

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW obejmuje następujące przedmioty:

 • Rodzina w Biblii
 • Rodzina środowiskiem zbawienia
 • Rodzina w różnych kulturach i religiach
 • Kierownictwo duchowe w rodzinie
 • Teologia pastoralna małżeństwa i rodziny
 • Wprowadzenie do duszpasterstwa rodzin
 • Kościół wobec alternatywnych form małżeństwa i rodziny
 • Duszpasterstwo osób żyjących w alternatywnych formach życia rodzinnego
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Integralne wychowanie i rozwój człowieka
 • Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży
 • Komunikacja i mediacje w rodzinie
 • Pedagogizacja rodziny
 • Profilaktyka współczesnych uzależnień
 • Formy przygotowania do małżeństwa
 • Poradnictwo i terapia rodzin
 • Poradnictwo w sytuacjach kryzysowych w rodzinie
 • Biomedyczne aspekty rodzicielstwa z elementami seksuologii
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo
 • Nowy feminizm (wg Jana Pawła II)/teologia ciała
 • Osoby chore i niepełnosprawne
 • Aktywna starość (aspekty społeczne, medyczne)
 • Problemy rodzinne i społeczne
 • Polityka rodzinna
 • Demografia (i statystyka społeczna)
 • Prawo małżeńskie i rodzinne
 • Techniki kancelaryjne (procedury kancelaryjne w sytuacjach trudnych)

OPŁATA za rok akademicki wynosi 2.000 zł z możliwością uiszczenia jej jednorazowo lub w miesięcznych ratach na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów umowie.

REKRUTACJA:

Kandydaci rejestrują się na studia za pośrednictwem strony internetowej: https://podyplomowe.uksw.edu.pl

Następnie składają (osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres) komplet dokumentów: kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu rejestracji, kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgodę przełożonego kościelnego na podjęcie studiów.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl
www.wsr.uksw.edu.pl

Skip to content