Pogrzeb dzieci nienarodzonych w Płocku

Po raz dziesiąty w Płocku odbył się pogrzeb dzieci nienarodzonych. W wigilię Dnia Dziecka Utraconego uroczystości na cmentarzu katolickim w Płocku przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski.

Przed liturgią ks. Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin, cytując słowa proroka Izajasza: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” (Iz 49, 15), zachęcił zebranych do gorliwej modlitwy w intencji rodziców, dziadków i rodzin zmarłych dzieci. Prosił o okazanie postawy braterstwa międzyludzkiego przez modlitwę oraz wezwanie orędownictwa św. Joanny Beretty Molli, urodzonej sto lat temu, w 1922 r., lekarki i matki, która oddała życie, by mogła narodzić się jej córka. Zachęcił do pamięci o 27 dzieciach, których szczątki znalazły się w przygotowanej urnie (10 dzieci z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku-Winiarach i 17 ze Szpitala Świętej Trójcy w Płocku).

Wspólne spotkanie 14 października 2022 r. w kaplicy cmentarnej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Płocku rozpoczęto modlitwą różańcową, przygotowaną przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej. Następnie została odprawiona Msza św. z formularza w czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego, której przewodniczył biskup senior Roman Marcinkowski, koncelebrowali zaś: ks. kan. dr Jarosław Kamiński, proboszcza parafii farnej pw. św. Bartłomieja w Płocku, oraz ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej. Posługę liturgiczną pełnili członkowie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, zakrystian Mirosław Rudziński oraz diakon Piotr Majtyka z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.

W czasie homilii biskup Roman odwołał się do Ewangelii o wskrzeszeniu młodzieńca z Nain: „Dzisiejsza Ewangelia uświadamia nam, że ponad śmiercią jest jeszcze Ktoś, że życie sięga dalej w jakiś niedostępny naszemu doświadczeniu obszar istnienia. Ten cud wskrzeszenia uczy nas, że życie ma wielką wartość, że jest darem Boga, i nie można nam tego życia zmarnować, ani narazić się na jego utratę. Bo to Bóg jest jedynym Panem życia”. Zachęcał zebranych do praktykowania dobra i braterstwa, życzliwości i wsparcia, do których wzywa nas Bóg przez Jezusa Chrystusa, który nie pozostawał obojętny na los żadnego człowieka chorego, pokrzywdzonego i zmarłego.

Po obrzędach przy urnie odbyła się procesja do grobu, w czasie której śpiewano litanię do Wszystkich Świętych. Przy grobie dzieci odśpiewano tradycyjną modlitwę „Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia”, zebrani zaś złożyli kwiaty i zapalili znicze. Ks. Kućko zachęcił rodziców i bliskich dzieci do odwiedzania cmentarza i traktowania tego miejsca jako ważnego dla pamięci rodzinnej. 

Uroczystość odbyła się dzięki zaangażowaniu wielu osób i instytucji, konsekwentnie realizujących porozumienie, którego pomysłodawcą był ks. dr Jarosław Kamiński, ówczesny dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Płockiej. Na zakończenie Mszy św. ks. Wojciech Kućko wyliczył i podziękował wszystkim zaangażowanych w tegoroczny pochówek, wśród których znaleźli się: rodzice i bliscy dzieci zmarłych przed narodzeniem; dyrekcje i pracownicy dwóch szpitali płockich, którzy troszczą się o ciała zmarłych dzieci: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku-Winiarach i Szpitala Świętej Trójcy w Płocku; dyrekcja i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku; Zakład Pogrzebowy Stanisława Frydrysiaka z Płocka; Wojciech Popielski ze współpracownikami z Zarządu Cmentarzy przy ul. Kobylińskiego; Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Płocku z duszpasterzami na czele z ks. kanonikiem Jarosławem Kamińskim; Wydział do spraw Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej z Prezesem Witoldem Wybultem.

W płockim grobie w latach 2013-2022 pochowano około 300 dzieci. Biskup Roman Marcinkowski po raz trzeci w ciągu ostatnich dziesięciu lat przewodniczył uroczystemu pochówkowi dzieci nienarodzonych; on także modlił się w czasie pierwszego pogrzebu w 2013 r.

ks. Wojciech Kućko

Skip to content