Popowo Kościelne: III diecezjalny dzień skupienia dla osób żyjących w związkach nieregularnych

W Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku oraz w sanktuarium Matki Bożej Popowskiej Matki Nadziei, 15 kwietnia 2023 r., w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia, z inicjatywy ks. kan. dr. Remigiusza Stacherskiego, diecezjalnego duszpasterza osób żyjących w związkach nieregularnych i kustosza sanktuarium, oraz we współpracy z Wydziałem ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej odbył się III diecezjalny dzień skupienia dla osób żyjących w związkach nieregularnych. Była to okazja do wspólnej modlitwy, zamyślenia nad dylematami moralnymi oraz szansami i nadziejami towarzyszenia osobom żyjącym w takich związkach. Wydarzeniu przyświecało motto, zaczerpnięte z nauczania papieża Franciszka: „Widziałem tyle wierności w tych związkach, tyle wierności. I jestem pewien, że jest to prawdziwe małżeństwo, że oni mają łaskę małżeństwa, właśnie z powodu wierności, jaką mają” (Przemówienie podczas spotkania z uczestnikami Kongresu Diecezji Rzymskiej, Bazylika św. Jana na Lateranie, 16 czerwca 2016 r.).

Po wspólnej modlitwie i zawiązaniu wspólnoty pani Agnieszka Chalimoniuk, doradczyni życia rodzinnego z Poradni św. Józefa, działającej przy Sanktuarium Matki Nadziei w Popowie Kościelnym, poprowadziła prelekcję oraz warsztaty dla osób żyjących w związkach nieregularnych. Temat wykładu dotyczył „Wzmacniania więzi osobowej w związku”. Jako główny cel prelegentka postawiła sobie ukazanie wierności, bliskości i czułości oraz właściwej hierarchii relacji w rodzinie jako fundamentu budowania trwałej więzi rodzinnej. Prawidłowa komunikacja, pogłębianie wspólnej duchowości i budowanie bliskości to warunki niezbędne do zdrowej i autentycznej więzi osobowej w rodzinie. Przeprowadzony warsztat miał natomiast pomóc uczestnikom w zrozumieniu dynamiki wzajemnych relacji w rodzinie, zauważania potrzeb drugiej osoby oraz adekwatnego i wrażliwego odpowiadania na oczekiwania towarzysza lub towarzyszki życia. Doradczyni życia rodzinnego zachęcała do przeprowadzenia rozmów w ramach tzw. dialogu małżeńskiego. Był to temat bliski i ważny dla prowadzącej warsztaty, ponieważ praktykuje go ona od wielu lat w ramach kręgu Domowego Kościoła, do którego należy. Dialog taki ukazuje sytuacji życiowe w nowym świetle, uczy obie strony autentycznego wyrażania siebie i życzliwego przyjmowania perspektywy drugiej strony. 

Na Eucharystii uczestnicy spotkania zjednoczyli się wokół Zmartwychwstałego Pana na modlitwie o światło Ducha Świętego do właściwego rozeznawania swej sytuacji rodzinnej. Ks. Remigiusz Stacherski, który przewodniczył celebracji, podkreślał w homilii wagę wierności i wytrwałości, które są odbiciem piękna Boga w relacjach między kobietą i mężczyzną. 

Po Mszy św. na spotkaniu braterskim i siostrzanym uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat przebiegu, długości i opłat związanych z kanonicznym procesem stwierdzania nieważności pierwszego małżeństwa; w świetle nauczania Kościoła szukali odpowiedzi na pytania o to, jak pomóc dzieciom cierpiącym na skutek poniesionych ran podczas rozwodu rodziców, a także jak w nowych relacjach wspierać dzieci, które przyniósł nowy związek.

Kolejne wystąpienie wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, prodziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie oraz diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji płockiej. Podjęty temat: „Życie sakramentalne w związkach nieregularnych” stał się okazją do dyskusji na temat różnych wątpliwości moralnych i sakramentalnych. Zaprezentował najważniejsze zapisy wydanego w 2018 r. „Vademecum duszpasterstwa osób żyjących w związkach nieregularnych w Diecezji Płockiej”, w którym zostały szczegółowo opracowane odpowiedzi i wskazania, dotyczące nowych wyzwań w tej dziedzinie. Uczestnicy otrzymali broszury z tekstem dokumentu oraz egzemplarze książek ks. Ryszarda Kamińskiego „Warto wierzyć. Eseje o wierze”, zawierające ciekawe myśli, pomocne w rozwoju duchowym i religijnym. Ks. Kućko przedstawił paradygmat duszpasterski papieża Franciszka z posynodalnej adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia” z 2016 r., użyteczny w pracy z osobami żyjącymi w związkach nieregularnych, oparty na czterech etapach: przyjąć – towarzyszyć – rozeznać – zintegrować. Zauważył także, jak szybko zmieniają się okoliczności działań duszpasterskich Kościoła katolickiego – z jednej strony coraz trudniej jest przekonywać, szczególnie młodych, o wartości i znaczeniu nierozerwalnego małżeństwa i pięknie życia rodzinnego, z drugiej zaś rosnąca liczba rozwodów i kohabitacji jest ważnym wyzwaniem naszych czasów, wobec którego duszpasterze nie powinni zostawać obojętni. Ks. Kućko zachęcił także zgromadzonych do większego zaangażowania w życie duszpasterskie wspólnot parafialnych, a także podjęcie drogi rozeznawania duchowego ze swoimi duszpasterzami.

W czasie kolejnego spotkania mecenas Piotr Łaszczych z Pułtuska zaprosił zebranych do refleksji na temat: „Więź ekonomiczna w małżeństwie”. Przedstawił, jak bardzo w związku małżeńskim, podobnie jak w każdej relacji osób, ważna jest uczciwość, także w dziedzinie finansowej. Prawnik nakreślił ponadto ważne wskazania dla osób żyjących bez związku, szczególnie w dziedzinie majątkowej, ukazując konieczność spisania właściwego testamentu, a także wskazania osoby upoważnionej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia. Odpowiadał również na pytania uczestników dotyczące wychowania dzieci, pochówku i innych praktycznych zagadnień codzienności.

Dzień skupienia został zwieńczony adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólną modlitwą koronką do Bożego Miłosierdzia przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Popowskiej, której przewodniczył ks. Wojciech Kućko.

Jak potwierdzili uczestnicy, spotkanie dało szansę wzmocnienia życia religijnego, możliwe było uzyskanie konkretnych porad z kościelnego i polskiego prawa małżeńskiego oraz z duchowości katolickiej.

Poprzednie podobne diecezjalne dni skupienia miały miejsce w 2018 i 2019 r. w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim. W diecezji płockiej osobom żyjącym w związkach nieregularnych towarzyszy wizerunek Matki Bożej Supełkowej (Rozwiązującej Węzły), jeden z ulubionych obrazów maryjnych papieża Franciszka, którego oryginał przechowywany jest w kościele św. Piotra w Augsburgu.

ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Skip to content