Propozycje dla uczniów, katechetów i nauczycieli na nowy rok

1. Konkurs „Mała Ojczyzna – Duża Sprawa”

Ideą konkursu jest zaproszenie dzieci i rodziców z Diecezji Płockiej do włączenia się we wspólne rodzinne przeżywanie obchodów 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jednocześnie ma on na celu promocję regionu poprzez ukazanie ciekawych miejsc, zwyczajów i tradycji. Zachęcamy do poznania historii swojego regionu, utrwalenia jej, a następnie zaprezentowania swoich dokonań i podzielenia się nimi w formie videoreportażu promującego Waszą Małą Ojczyznę. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do: 30 października 2018 roku na adres: srkplock@o2.pl lub: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, ul. Tumska 3, 09-402 Płock.
Regulamin konkursu dostępny tutaj.

2. Dęby Niepodległości

Decyzją Biskupa Płockiego Wydział ds. Rodzin oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej koordynują akcję sadzenia Dębów Niepodległości. Każda z parafii naszej diecezji, a także inne instytucje, np. szkoły, mogą otrzymać dąb z certyfikatem, który będzie pomnikiem na 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Zapraszamy do zainteresowania i zamawiania dębów – telefonicznie lub mailowo w Wydziale ds. Rodzin. Ostateczny termin to 31 sierpnia br.

3. Akcje rodzinne

a) 6 stycznia 2019 r. – Orszak Trzech Króli

Zachęcamy do zainteresowania organizacją Orszaku Trzech Króli w parafiach diecezji i włączenia w udział w tych pięknych korowodach uczniów i innych zainteresowanych. Szczegóły na stronie: www.orszak.org. Służymy informacjami w tej sprawie.

b) 9 czerwca 2019 r. – Marsz dla Życia i Rodziny

To okazja do promocji wartości życia, małżeństwa i rodziny w parafiach i społecznościach. Może odbyć się także w innym terminie, np. w połączeniu z odpustem czy festynem parafialnym. Szczegóły na stronie: http://marsz.org.

Skip to content