Przedstawiciele diecezji płockiej na X Światowym Spotkaniu Rodzin w Rzymie (22-26 czerwca 2022 r.) – sprawozdanie

Na zaproszenie papieża Franciszka w dn. 22-26 czerwca 2022 r. do Watykanu i Rzymu przybyło ponad 2000 delegatów ze 120 krajów świata, by pokazać radość miłości i zaświadczyć o pięknie małżeństwa i rodziny. W ten sposób w Kościele katolickim został zakończony Rok „Rodzina «Amoris laetitia»”, zainagurowany 19 marca 2021 r.

Diecezję płocką reprezentowała w Wiecznym Mieście kilkuosobowa delegacja. Z Wydziału ds. Rodzin pojechali: ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor tegoż Wydziału, pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku oraz Witold Wybult, pracownik Wydziału ds. Rodzin i prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, a także jego małżonka Renata Wybult (obydwoje z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku). Ponadto oficjalną delegację z Polski stanowiło małżeństwo Aldony i Artura Wiśniewskich wraz z zespołem familijnym „Moja Rodzina” (z parafii pw. św. Stanisława BM w Glinojecku). W delegacji Konferencji Episkopatu Polski obecni byli m.in. księża biskupi: bp Wiesław Śmigiel, biskup toruński, administrator apostolski diecezji płockiej i przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, bp Grzegorz Kaszak, biskup sosnowiecki i bp Piotr Turzyński, delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej oraz Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin.

Rzymskie spotkanie było okazją do wymiany świadectw i myśli o kondycji współczesnych rodzin. Otwarcie zjazdu nastąpiło w watykańskiej Auli Pawła VI 22 czerwca 2022 r. w czasie wieczornego „Festiwalu Rodzin”, podczas którego w obecności Ojca Świętego Franciszka wygłoszono pięć świadectw życia rodzinnego, naznaczonego różnymi trudnościami i brakami. Przez trzy kolejne dni miał miejsce kongres duszpasterski, wypełniony treściami i świadectwami w duchu tematu spotkania: „Miłość rodzinna: powołanie i droga do świętości”. Dyskutowano o potrzebie towarzyszenia narzeczonym i małżonkom, a także o konieczności organizacji katechumenatu przedmałżeńskiego, w perspektywie najnowszego dokumentu watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Zwieńczeniem intensywnego czasu refleksji i modlitwy była Msza św. na placu św. Piotra z udziałem papieża Franciszka 25 czerwca 2022 r., podczas której w homilii powiedział: „Potwierdzając piękno rodziny, czujemy zarazem, bardziej niż kiedykolwiek, że musimy jej bronić. Nie pozwólmy, aby została ona skażona truciznami egoizmu, indywidualizmu, kultury obojętności i kultury odrzucenia, i w ten sposób utraciła swoje «DNA», którym jest gościnność i duch służby. Cechą właściwą rodzinie jest gościnność, duch służby w obrębie rodziny”.

Ważnym wydarzeniem z mocnym, płockim akcentem, był koncert „Wieczór wdzięczności z myślą św. Jana Pawła II” 24 czerwca 2022 r. w kościele Santa Maria in Portico in Campitelli, w pobliżu rzymskiego Kapitolu, w którym przechowywane są relikwie św. Jana Leonardiego, patrona farmaceutów, zorganizowany przez Fundację Tak dla Rodziny Państwa Wiśniewskich z Glinojecka oraz Duszpasterstwo Polaków w Rzymie, przy współpracy m.in. z: Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin, Duszpasterstwem Rodzin Diecezji Płockiej i Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, finansowany z projektu ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022. W czasie koncertu wybrzmiały znane melodie Fryderyka Chopina, pieśni Pawła Bębenka i inne utwory muzyki religijnej.

Spotkanie w centrum chrześcijaństwa było też okazją do odwiedzenia rzymskich bazylik i pójścia śladami świętych w innych kościołach, zbudowanych na dawnych «domus Ecclesiae», gdzie pierwsi świadkowie wiary głosili Ewangelię. Delegacja Kurii Płockiej nawiedziła m.in. wszystkie bazyliki większe, kościół św. Alfonsa Liguoriego z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, relikwie św. Stanisława Kostki w kościele Sant’Andrea al Quirinale oraz kościół św. Bartłomieja na Wyspie z relikwiami współczesnych męczenników. 

Na rzymskich ścieżkach delegaci nawiązali nowe kontakty i znajomości z małżeństwami, rodzinami i duszpasterzami z całego świata, co stworzyło nowe możliwości współpracy, organizowania konferencji, sympozjów i działań duszpasterskich na rzecz rodzin.

Wszystkim oficjalnym watykańskim wydarzeniom towarzyszyły relikwie świętych małżonków: Luigiego i Marii Beltrame Quattrocchich, pierwszych wyniesionych razem na ołtarze małżonków, oraz Ludwika i Zelii Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

W czasie pobytu w Rzymie wszyscy delegaci z diecezji płockiej zostali poproszeni o wypowiedzi dla mediów, m.in. dla Radia Watykańskiego, Telewizji Polskiej, telewizji EWTN Polska oraz Radia Maryja.

Kard. Kevin Farrell, prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia zapowiedział kolejne spotkanie rodzin w Rzymie w 2025 r., podczas Roku Jubileuszowego.

Wystąpienia medialne delegatów z diecezji płockiej na temat X Światowego Spotkania Rodzin w Rzymie

Skip to content