Przeniknięci blaskiem Wcielenia

“Przeniknięci nowym blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię, wszechmogący Boże, spraw, niech w naszych czynach odbija się światło, * które przez wiarę jaśnieje w naszych duszach”.

(Kolekta Mszy o świcie w dniu Narodzenia Pańskiego)

Naszym Czytelnikom, wszystkim rodzinom, związkom nieregularnym, osobom samotnym, kapłanom, siostrom zakonnym, klerykom i wszystkim ludziom dobrej woli życzymy, by odnaleźli w swoich czynach światło Narodzonego Chrystusa i trwali przy tym świetle.

Dobrego czasu Bożego Narodzenia!

Ks. Wojciech Kućko
Witold Wybult
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej

Skip to content