Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego diecezji płockiej

Drogie Doradczynie / Drodzy Doradcy Życia Rodzinnego!

Jak co roku zapraszamy do udziału w rekolekcjach, które są elementem Waszej stałej formacji. Podczas spotkań rejonowych ustaliliśmy wspólnie, że odbędą się one w dn. 5-6 października 2018 r. w Ośrodku Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku. Poniżej przedstawiamy program tych rekolekcji. Przypominamy, że są one obowiązkowe. Jeśli ktoś w ubiegłym roku uczestniczył w rekolekcjach dla katechetów, w tym roku bierze udział w rekolekcjach dla doradców życia rodzinnego (i odwrotnie). Prosimy o zorganizowanie między sobą dojazdu, zabranie tych, którzy nie mają własnego samochodu.

Zapisy u Pana Witolda Wybulta telefonicznie (505-079-260) lub mailowo (witoldwybult@op.pl) do dn. 21 września br. On służy także pomocą w razie pytań i wątpliwości.

Do tego dnia prosimy także dostarczyć do Wydziału ds. Rodzin pisemną prośbę od Księdza Proboszcza, podpisaną także przez doradcę (do pobrania tutaj).

Pozdrawiamy serdecznie z Płocka!

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

 

Rekolekcje dla doradców życia rodzinnego diecezji płockiej
5-6 października 2018 r.
(adres: Popowo-Letnisko, Al. Centralna 6, 07-203 Somianka)

 

Piątek, 5 października 2018 r.

17.00  przyjazd i zakwaterowanie

17.30  spotkanie organizacyjne duszpasterstwa rodzin

19.00  Msza św.

20.00  Wieczór pieśni patriotyczno-żołnierskich, ognisko/grill (dyspensa od spożywania pokarmów mięsnych)

Sobota 6 października 2018 r.

7.30    Liturgia Godzin – Jutrznia

8.00    śniadanie

9.00    spotkanie – bieżące sprawy duszpasterstwa rodzin

10.45  przerwa kawowa

11.00  Naturalna Metoda Rozpoznawania Płodności wg reguł prof. dr med. J. Rötzera– repetytorium(cz. 1) – Ewa Sawicka (INER)

13.00  obiad

14.00  Naturalna Metoda Rozpoznawania Płodności wg reguł prof. dr med. J. Rötzera– repetytorium(cz. 2) – Ewa Sawicka (INER)

16.00  Msza św.

17.00  Podwieczorek. Wręczenie misji. Błogosławieństwo na drogę

Skip to content