Relacja z Kongresu Rodzin

W dn. 17-19 marca 2017 r., na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbył się Międzynarodowy Kongres Rodziny pod hasłem: „Budowanie więzi w małżeństwie i rodzinie”.

Podejmowano na nim wiele tematów. Ks. dr Przemysław Drąg, Dyrektor Krajowego Duszpasterstwa Rodzin, mówił o duchowości małżeńskiej. Małżeństwo to więź oparta na zachwycie nad Bożym planem, nawiązywał do nauki Papieża Franciszka, który podkreśla potrzebę świadectwa doświadczonych małżeństw. Ks. dr hab. Paweł Wójtowicz wyjaśnił pojęcie więzi małżeńskiej i jej odsłony na emigracji. Opisywał wpływ rozłąki na więzi i jej skutki. O roli modlitwy jako fundamentu więzi małżeńskiej mówił dr hab. Mieczysław Guzewicz. Twierdził on, że fundamentem rodziny jest udane małżeństwo, które decyduje o jakości rodziny. Z perspektywy poradnictwa rodzinnego, jak pielęgnować miłość małżeńską w warunkach emigracji w różnych krajach podejmowali między innymi: Marta i Henryk Kuczajowie, Diecezjalna Para Małżeńska Doradców Życia Rodzinnego Archidiecezji Krakowskiej, Anna i Tadeusz Burzyńscy z Duszpasterstwa Rodzin przy Kościele Polskim w Rzymie oraz Państwo Ewa i Tomasz Lenartowie, reprezentujący Polską Misję Katolicką w Szwajcarii. Niezwykłym świadectwem było wystąpienie małżeństwa, które przeżyło rozwód, a potem połączyli się w Sakramencie Małżeństwa i odkryli wielką miłość Boga, Jego obecność i troskę (Mirosława i Jarosław Pakurowie reprezentujący Stowarzyszenie Trudnych Małżeństw Sychar w Gdańsku). Ster na Miłość to Fundacja Igi i Konrada Grzybowskich, pełnych entuzjazmu młodych małżonków, mówiących o pokonywaniu trudności i miłości młodego małżeństwa. Podczas wielkopostnego Kongresu odnoszono się wielokrotnie do obecności Krzyża w życiu rodziny. Mgr Wiesława Kowalska mówiła o lęku związanym z przyjmowaniem krzyża, o braku świadomości młodych małżonków oraz o wyzwaniach jakie stawia założenie rodziny i odwadze, którą daje sam Chrystus cierpiący. Dr hab. Maria Ryś podkreślała potrzebę powrotu prawdziwego ojca, odpowiedzialnego za swoją rodzinę, o tęsknocie dzieci za jego obecnością, zarówno fizyczną jak i mentalną. Dr Maria Jankowska zaprezentowała różnicę pomiędzy światem kobiet i mężczyzn, a dr Paweł Kwas nawiązał do komunikacji między małżonkami. Oceniając obecność konfliktów w rodzinie, porównywał je z bólem fizycznym. Nikt z nas nie pragnie bólu, a często ból jest wyrazem wołania o pomoc. Tak samo konflikt sprawia, że boli psychika. Konflikt w małżeństwie to sygnał, by zadbać o małżeństwo.

Ks. Abp Henryk Hoser podkreślał, że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, a małżonkowie poprzez realizację darów Sakramentu Małżeństwa mają kierować się w stronę świętości. „Wydaje nam się – mówił – że problemy egzystencjalne czy moralne można rozwiązać techniką socjologiczną lub ekonomią. Jeśli tak uważamy, pozostaniemy samotni, z samym sobą”. Podstawowa relacja to Bóg w Trójcy jedyny i my. Powinniśmy kochać rodzinę, poznawać ją, cenić jej wartość, zawsze ją popierać. Poznawać niebezpieczeństwo i zło, które jej zagraża, aby je pokonać. Powinniśmy walczyć o rodzinę każdego dnia. Konkluzję kongresu można zawrzeć w słowach: siła i piękno więzi rodzinnych jest zależna od jakości więzi małżeńskich, zanurzonych w miłości Boga.

Aldona i Artur Wiśniewscy
Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego

 

Skip to content