Rodzino Święta, opieki Twej trzeba!

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej
w Niedzielę Świętej Rodziny pozdrawia wszystkie rodziny,
życząc opieki Bożej Opatrzności!

1. Rodzino święta, wśród rodzin jedyna,
Cnoty wszystkimi pobłogosławiona;
Tyś godną była Boga mieć za Syna,
Tyś naszych rodzin przykład i obrona.

2. Maryjo Matko, w łaski przebogata,
Bądź naszym matkom wzorem i ostoją.
Niech pomoc Twoja życie im przeplata,
Niech w Twoim sercu smutki swe ukoją!

3. Józefie święty, mężu sprawiedliwy,
Którego Bóg sam ojcem Swoim zowie,
Spraw to, ach spraw to opiekunie tkliwy,
By Twym przykładem jaśnieli ojcowie.

4. O Jezu Dziecię, Synu Boga prawy!
Niech wzór Twój w naszych rodzinach zagości,
Niech dziatwa pod Twym spojrzeniem łaskawym
Urasta w latach, łasce i mądrości!

5. I niech Twój przykład, o Rodzino święta,
Porwie za sobą i polskie rodziny,
Na Boskie prawa każdy niech pamięta,
A Ty, o Jezu, zawsze chciej być z nimi!

Obraz: B. Murillo, „Św. Rodzina”, 1650 r.

Skip to content