Sławić Matkę Pana

Zachęta Biskupa Płockiego do udziału w nabożeństwach majowych.
Kochani Diecezjanie!
Od ponad 150 lat podczas nabożeństw majowych w naszej diecezji rozbrzmiewa śpiew „Litanii loretańskiej”. Jutro z Bożą pomocą rozpoczniemy ten piękny miesiąc, w którym nasze dłonie splotą znowu dla Maryi wieniec z kwiatów i dobrych uczynków. Zachęcam wszystkich Diecezjan do udziału w tym nabożeństwie – zarówno w kościołach parafialnych, jak i przy figurach oraz kapliczkach przydrożnych. Wyrazimy w ten sposób nasz hołd dla Pani Fatimskiej w 100. rocznicę Jej objawień. Pomocą w tym niech będą rozważania pt. Matko, która nas znasz, przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji. Korzystajcie z nich w czasie modlitwy w Waszych wspólnotach parafialnych, w rodzinach, w sąsiedztwie, w wioskach i miastach. „I co czuje, i co żyje, niech z nami sławi Maryję!”. Z serca Wam na ten czas błogosławię, pamiętając o chorych i starszych, którzy w swoich domach będą sławili Matkę Pana Jezusa.
Płock, dnia 23 kwietnia 2017 r.
W Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Wasz Biskup Piotr

ZARZĄDZENIE: Słowo Biskupa Piotra proszę odczytać wiernym w niedzielę 30 kwietnia 2017 r., podczas wszystkich Mszy św., w ramach ogłoszeń parafialnych.

Płock, dnia 23 kwietnia 2017 r.

† Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Skip to content