Sprawozdanie ze spotkania Duszpasterstwa Rodzin, 6-7 marca 2018 r.

Sprawozdanie ze spotkania Rejonu Centralnego Duszpasterstwa Rodzin w Polsce
Płock, MCEW „Studnia”, 6-7 marca 2018 r.

Galeria zdjęć tutaj.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej gościło w dn. 6-7 marca br. w Płocku diecezjalnych duszpasterzy rodzin oraz diecezjalnych doradców życia rodzinnego z siedmiu diecezji z centralnej Polski (archidiecezja częstochowska, archidiecezja łódzka, archidiecezja warszawska, diecezja łowicka, diecezja płocka, diecezja radomska, diecezja warszawsko-praska). Spotkanie było jedną z cyklicznych konferencji, organizowanych przez ks. dr. Przemysława Drąga z Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, w koordynacji z ks. dr. Wojciechem Kućko, dyrektorem Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz Panem Witoldem Wybultem, płockim diecezjalnym doradcą życia rodzinnego.

Dwudniowe obrady w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku rozpoczęły się Mszą św., której przewodniczył ks. Roman Bagiński, ekonom diecezji płockiej, niegdyś diecezjalny duszpasterz rodzin. W homilii wskazał na potrzebę właściwego rozumienia przebaczenia, którego przykładem może być postawa matki bł. ks. Jerzego Popiełuszki, a także pasjonujące życie bł. ks. Władysława Bukowińskiego, „apostoła Kazachstanu”.

Wykład pierwszego dnia wygłosił ks. dr hab. Andrzej Kobyliński z Wydziału Filozofii UKSW w Warszawie. W swoim przedłożeniu szukał odpowiedzi na pytanie: „Ilu mieszkańców będzie w Polsce w 2100 roku? Przyczyny i konsekwencje kryzysu demograficznego na kontynencie europejskim”. Prelegent podkreślił, że analiza obecnych zmian demograficznych powinna być przedmiotem pogłębionej refleksji duszpasterstwa rodzin w Polsce. Właściwa diagnoza sytuacji pozwoli podjąć adekwatne działania w obszarze pracy na rzecz małżeństw i rodzin, szczególnie w perspektywie malejącej liczby mieszkańców Polski i zmieniającego się przekroju demograficznego. Nastąpiła ożywiona dyskusja o nowych wyzwaniach, np. formach pracy z ludźmi starszymi czy też z małżeństwami mieszanymi.

Po południu uczestnicy konferencji odbyli spacer po Płocku, zwiedzając ważne punkty miasta: Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego – dawną Kolegiatę św. Michała, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Katedrę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz Bazylikę Katedralną.

Bardzo owocne było również wieczorne spotkanie, podczas którego odbyła się ożywiona wymiana zdań o stanie duszpasterstwa rodzin w Polsce oraz o aktualnych dokumentach Kościoła, wśród których na czoło wysuwa się ostatnia adhortacja Franciszka „Amoris laetitia”.

Drugi dzień obrad rozpoczęła wspólna modlitwa Eucharystią w kaplicy ośrodka z bp. Piotrem Liberą. W czasie homilii, osnutej wokół wspominanych tego dnia postaci świętych męczennic z III w. Perpetuy i Felicyty, Biskup Płocki zaznaczył, jak ważna jest wierność Prawu Bożemu: „Wierność w obliczu prób zmiękczania nauki Ewangelii, wytrwałość w obliczu wszelkiego rodzaju nacisków i mód była przez wieki znamieniem i mocą Kościoła Chrystusowego. Bardzo byśmy chcieli, żeby tak pozostało. Zwłaszcza w naszym życiu i świadectwie o godności sakramentalnego życia małżeńskiego”. Ponadto kaznodzieja zauważył, że toczy się dzisiaj spór o duszę świata. Ów spór „nie dotyczy już bowiem tak bardzo istnienia czy nieistnienia Boga, historyczności Chrystusa czy Jego Zmartwychwstania. On dotyczy owego wielkiego, bolesnego procesu rozdzielania tego, co Bóg złączył. Dotyczy Boskiego Prawa, wpisanego w naturę, w naturę życia i jego przekazywania”. Biskup Piotr przypomniał także postać św. Stanisława Kostki, patrona obecnego roku w całej Ojczyźnie, i zaznaczył, że „nie tylko mamy w Polsce palący problem demograficzny, ale także bolesny problem braku odpowiedzi wielu młodych na powołanie do życia kapłańskiego i do życia konsekrowanego”, który jest także wyzwaniem dla polskich rodzin. Po Mszy św. wszyscy zebrani mogli podjąć dialog w czasie śniadania z Biskupem Płockim.

Kolejny wykład wygłosiła lek. med. Hanna Danuta Kajdas-Duda, pediatra, neonatolog, Ordynator Oddziału Neonatologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Marcina Kasprzaka w Płocku. Wyjaśniła, co znaczy „Otoczyć troską zagrożony początek życia człowieka”. Podjęła ważne kwestie medyczne, których rozumienie bardzo mocno rzutuje na jakość pracy z małżeństwami. Oprócz wyzwań neonatologii i ważnego problemu płodowego zespołu alkoholowego (FAS), lekarka omówiła także wady letalne i opiekę paliatywną na płaszczyźnie neonatologicznej, w oparciu o cztery prawa według Janusza Korczaka, jak również delikatny i skomplikowany zarazem problem uporczywej terapii w przypadkach noworodków.

Konferencja zakończyła się burzliwą dyskusją na różne tematy, dotyczące wyzwań duszpasterstwa rodzin w Polsce i świecie, organizacji wyjazdów na spotkanie z Franciszkiem w Dublinie w sierpniu br., jak i przeżywania Roku św. Stanisława Kostki w diecezjach. W spotkaniu z powodu choroby nie wziął udziału ks. dr Przemysław Drąg z Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Przyszłoroczne spotkanie rejonu centralnego zorganizuje archidiecezja łódzka.

Ks. Wojciech Kućko
Dyrektor Wydziału ds. Rodzin

Relacja ze spotkania: ekai.pl.

Skip to content