Walentynki przed wizerunkami św. Walentego w Rypinie i w Korzeniu

Msza św. w intencji rodzin, litania do św. Walentego i błogosławieństwo jego relikwiami, znalazły się w programie IV Diecezjalnych Walentynek z „Amoris laetitia” w parafii Świętej Trójcy w Rypinie dn. 9 lutego 2020 r. W parafii tej od XVII wieku trwa kult patrona osób zakochanych.

Mszy św. w rypińskiej parafii przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin,  dyrektor wydziału ds. rodzin w płockiej Kurii. Interpretował on pojęcie miłości na podstawie adhortacji „Amoris laetitia” („Radość Miłości”) papieża Franciszka.

Zaznaczył, że papież zapytał w niej, gdzie są dzieci żyjące w rodzinach, w jakim świecie oni naprawdę żyją, jaki jest ich świat?: – To świat inny od naszego. Tym światem stały się telefony, laptopy, internet, które przecież miały być tylko narzędziami do pracy czy nauki. Dzieci i młodzież żyją w rzeczywistości wirtualnej, a świat realny, rodzina, to tylko dodatek do tej rzeczywistości. Trzeba jednak próbować w ten świat wchodzić – zachęcił duchowny.

Zaznaczył też, że w ujęciu Ojca świętego wychowywanie nie jest „hodowaniem”, lecz pokazywaniem młodym ludziom świata wartości. Warto im więc pokazać, że istnieje hierarchia wartości, że są wartości, dla których warto poświęcić życie, że w spokoju należy pozostawić antywartości. Wartością jest też kara, a „ukaranie człowieka jest wyrazem miłości”. Natomiast  małżeństwo i rodzina to „najpiękniejszy pomysł, jaki Bóg miał na człowieka”.

– Wychowywanie do wartości, to stawianie wymagań, to ponoszenie konsekwencji; w innym razie człowiek obdarzony jest fałszywą miłością. W wychowaniu najistotniejsi są rodzice: to pierwsi i najważniejsi wychowawcy. Oni mają prawo decydować o tym, jakich wartości i prawd będą uczone ich dzieci. To jest ich prawo fundamentalne. Wszystkie instytucje muszą to uszanować – podkreślił ks. Wojciech Kućko.

Kaznodzieja zauważył też, że papież Franciszek rozumie wagę wychowania seksualnego. Kościół nie jest przeciwko niemu, ale stawia pytanie o model takiego wychowania, o przekazywany dzieciom i młodzieży obraz człowieka, o jego podmiotowość w sferze seksualnej. Kościół przestrzega przed traktowaniem drugiego człowieka jako rzeczy oraz przed manipulacją treściami i niedostosowaniem ich do wieku dziecka czy nastolatka.

W czasie diecezjalnych Walentynek w Rypinie odmówiono także Litanię do św. Walentego. Wierni zostali także pobłogosławieni jego relikwiami, pochodzącymi z parafii Korzeń. Mogli też ucałować relikwie.

IV Diecezjalne Walentynki z „Amoris laetitia” zorganizował wydział ds. rodzin w Kurii Diecezjalnej w Płocku.

Cytowane za: ekai.pl (dostęp: 15.02.2020 r.).

Podobna uroczystość odbyła się także 16 lutego 2020 r. w parafii pw. św. Walentego w Korzeniu i w kościele filialnym w Łącku. Kazanie o rodzinie w nauczaniu Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego wygłosił ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin kurii płockiej.

Obraz i figura św. Walentego w kościele parafii pw. Świętej Trójcy w Rypinie
Obraz i relikwie św. Walentego w kościele parafialnym w Korzeniu
Skip to content