Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny 2019

Zapraszamy do udziału w uroczystości zakończenia XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, która odbędzie się dn. 14 czerwca 2019 r. w Janowcu Kościelnym. Podczas Mszy św. homilię wygłosi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

Skip to content