Wielki Tydzień w rodzinie: odcinek 2

Jak przeżyć czas Wielkiego Tygodnia w rodzinie? Co oznaczają misteria, znaki, symbole i rytuały tego czasu? W jaki sposób w czasie pandemii, gdy nie możemy pójść do kościoła, w domu zadbać o stronę duchową tych dni? Zapraszamy do wysłuchania katechez, które głosi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Płockiej, adiunkt w Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie i wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Odcinek 2 na temat Niedzieli Palmowej.

Zapraszamy!

Skip to content