Zaproszenie na prezentację książki ks. prał. Waldemara Turka „Pocztówki z Rzymu”

Wydział ds. Rodzin Kurii Płockiej, Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku oraz Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej zapraszają na prezentację książki „Pocztówki z Rzymu” (Warszawa-Kielce 2022), wydanej przez Wydawnictwo Jedność we współpracy z tygodnikiem „Idziemy”. Odbędzie się ona dnia 12 maja 2023 r. (piątek), o godz. 18.30, w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (ul. Abpa A.J. Nowowiejskiego 2). W czasie spotkania będzie możliwość nabycia publikacji.

Ks. prałat Waldemar Jan Turek od 1987 r. jest kapłanem diecezji płockiej, doktorem habilitowanym nauk teologicznych oraz doktorem nauk humanistycznych, kierownikiem sekcji łacińskiej Sekretariatu Stanu, wykładowcą łaciny na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie oraz autorem licznych publikacji z dziedziny filologii klasycznej, patrologii i duchowości, wydawanych w języku polskim i w innych językach. Od kilku lat jest także stałym współpracownikiem tygodnika „Idziemy”. W ostatnim czasie w Płockim Instytucie Wydawniczym opublikował: „«Wypłyń na głębie». Z Piotrem na słowa Pana” (Płock 2023)

* * *

We wstępie do książki ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”, napisał: „[…] do tradycyjnych pocztówek nawiązuje ks. Waldemar Turek, regularnie co miesiąc przesyłając do tygodnika «Idziemy» opisy oraz ilustracje z miejsc, które go szczególnie zachwyciły. W większości są to miejsca znajdujące się w Rzymie, choć zdarzało się, że przysyłał nam swoje «pocztówki» również z włoskiego Loreto czy z doliny Aosty – ulubionego miejsca wypoczynku św.  Jana Pawła II. Jako teolog, patrolog i filolog klasyczny, zafascynowany sztuką, najwięcej uwagi poświęca zabytkom związanym ze starożytnością chrześcijańską, i ogólnie rzymską. […] Jako szef sekcji łacińskiej Sekretariatu Stanu i stały mieszkaniec Domu św. Marty (tego samego, w którym mieszka papież Franciszek) ma dostęp do wielu miejsc na ogół zamkniętych dla pielgrzymów. […] Dzięki «pocztówkom» ks. Waldemara możemy to wszystko zobaczyć i o tym poczytać”.

Skip to content