Zmiany w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich

W dniach 11–12 marca 2017 r. w Młodzieżowym Centrum Edukacyjno-Wychowawczym „Studnia” w Płocku odbyło się XXVIII Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, połączone z Wielkopostnym Dniem Skupienia. Nowym prezesem Stowarzyszenia został Witold Wybult.

W części pierwszej spotkania ks. dr Wojciech Kućko, asystent kościelny Stowarzyszenia, poprowadził Wielkopostny Dzień Skupienia pt. „JEZUS NIE ZABAWIA!”. Myślą przewodnią rekolekcji były rozważania skupione wokół trzech, fundamentalnych dla życia pytań,  sformułowanych przez filozofię: kim jestem, po co żyję, jak być szczęśliwym? Próba odpowiedzi na nie była także próbą refleksji na temat tożsamości i pracy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w diecezji płockiej.

„Pierwsze pytanie, to kwestia tożsamości, bycia mężczyzną i kobietą, mężem i żoną w świecie, który naznaczony jest dziś postmodernizmem. Jeśli brakuje akceptacji dla stałych norm, a akceptowane są coraz częściej związki na próbę albo życie bez związku, potrzeba dużego wysiłku, by chrześcijańską prawdę o rodzinie uczynić na nowo atrakcyjną. Drugie pytanie, to kwestia sensu życia. W kontekście rodziny to dawanie życia, przekazywanie go, ale też dzielenie się wartościami, doświadczeniami” – głosił rekolekcjonista.

Starał się też podpowiedzieć, jak osiągnąć szczęście. Wskazał, że należy być realistą – patrzeć z podziwem na doświadczenie przeszłości Stowarzyszenia, optymistycznie planować jego przyszłość, ale nade wszystko docenić to, kim jesteśmy dziś, tu i teraz. To także szukanie prawdziwej twarzy całego Stowarzyszenia i każdego z jego członków – twarzy katolika, który oferuje innym pozytywną wizję małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa.

Duszpasterz podjął również próbę określenia, co może destabilizować życie małżeńskie i rodzinne. Destabilizacja może wynikać z niewłaściwego rozumienia samego pojęcia małżeństwa i rodziny. Dla wielu bowiem małżeństwo to to samo, co rodziny zrekonstruowane, tzw. małżeństwa „seriale” (dziś jestem z jedną żoną, za rok z drugą, później z trzecią i czwartą), tzw. małżeństwa diasporyczne (żyjące w rozproszeniu), wolne związki, monoparentalność (jeden rodzic), związki na tzw. próbę, single itp. Takie formy życia –„nie są odpowiedzią na nauczanie Kościoła w szeroko pojętej płaszczyźnie małżeńskiej i rodzinnej”.

W drugiej części spotkania odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze SRKDP. Prezesi Kół Parafialnych dokonali sprawozdania z działalności swoich Kół z ostatniego roku. Sprawozdania dokonała również Komisja Rewizyjna i Komisja Pojednawczo-Dyscyplinarna. Odbyły się także wybory prezesa Stowarzyszenia.

Został nim Witold Wybult, który pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Sadłowie koło Rypina, a od roku 2000 mieszka w Płocku. W latach 2000-2006 studiował na Wydziale Teologii Ogólnej UKSW w Warszawie i WSD w Płocku. Obronił pracę magisterską z teologii fundamentalnej u ks. prof. Henryka Seweryniaka.

W 2013 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji i sądownictwo w Kościele na Uniwersytecie Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie studiuje na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie (ostatni semestr). Pisze pracę magisterską z zakresu prawa małżeńskiego, pod kierunkiem ks. prof. Wojciecha Góralskiego.

Nowy prezes pracuje w Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku oraz w Sądzie Rejonowym, jako społeczny kurator sądowy. Jest żonaty od 2014 roku. Jego pasją jest dziennikopisarstwo, poezja, a także prawo małżeńskie, które traktuje jako misję pomagania ludziom: „Najważniejszą funkcją prawa kanonicznego jest `salus animarum suprema lex`, czyli zbawienie jest najwyższym prawem” – uważa Witold Wybult.

Członkiem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej jest od 2014 roku, wraz z żoną Renatą działa w kole parafialnym przy parafii św. Jadwigi w Płocku. Były prezes Kazimierz Urbaniak oficjalnie przekazał mu sztandar Stowarzyszenia.

Na zakończenie spotkania w Płocku została odprawiona uroczysta Msza św. w kaplicy MCEW „Studnia”, a bezpośrednio po niej, członkowie Stowarzyszenia podziękowali ustępującemu prezesowi Kazimierzowi Urbaniakowi za piękną pracę na rzecz Stowarzyszenia przez 3 kolejne kadencje (12 lat).

Źródło: http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/032017/witold-wybult-nowym-prezesem-stowarzyszenia-rodzin-katolickich

Skip to content