2017

 A.D. 2017

3 stycznia – Nowe biuro Wydziału

Zgodnie z zarządzeniem Biskupa Płockiego Wydział ds. Rodzin otrzymał nowe pomieszczenia, na parterze budynku Opactwa Pobenedyktyńskiego (ul. Tumska 3), obok Wydziału Duszpasterskiego i Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji. Z Muzeum Diecezjalnego w Płocku zostało wypożyczonych kilka obrazów do dekoracji ścian.

6 stycznia – VI Orszak Trzech Króli w Płocku

Kilka tysięcy osób, mimo siarczystego mrozu (-15 stopni), wzięło udział w szóstym Orszaku Trzech Króli w Płocku w uroczystość Objawienia Pańskiego, pod hasłem „Pokój i dobro”. Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez stowarzyszenia oraz organizacje katolickie i społeczne miasta, tym razem przebył dość długą drogę z Bazyliki Katedralnej do kościoła parafii św. Józefa (Cholerka) ulicami: Tumską, Kościuszki, Placem Obrońców Warszawy, Kolegialną i Słoneczną. Od Maryi, która patronuje Katedrze, z Nowonarodzonym Jezusem, obecni przeszli do św. Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny. Tam na zakończenie Orszaku, w kościele parafialnym, została odprawiona Msza św.

Podobnie jak w ubiegłych latach latach ubogacony był scenami, przygotowanymi przez dzieci i młodzież. W nawiązaniu do encykliki papieża Franciszka „Laudato, sì” oparty był tym razem o ideę ochrony stworzenia i odnosił się do aktu stwórczego Boga. Na czele Orszaku szli więc pierwsi ludzie: Adam i Ewa, a śpiewali liczni aniołowie i dzieci. Była to okazja do podziękowania za pobyt Franciszka w Polsce oraz Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 r. Orszak ubogacony był konkursem na najpiękniejszą szopkę. Wszyscy nieśli korony orszakowe oraz specjalne „Śpiewniki kolędowe”. Aby zaprosić wiernych do udziału w Orszakach w diecezji Biskup Piotr skierował „Słowo zachęty” w dwóch postaciach: do mieszkańców Płocka i okolic oraz do pozostałych mieszkańców diecezji.

Tego dnia ks. Jarosław Kamiński, p.o. Dyrektora Wydziału ds. Rodzin, został odznaczony godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej św. Michała w Płocku. Ks. Wojciech Kućko został zaś zaproszony do wieczornego wydania „Kuriera Mazowieckiego” w TVP Warszawa, aby opowiedzieć o płockim Orszaku i innych zwyczajach, związanych z tym świętem.

Kazanie Biskupa Mirosława ze Mszy św. na zakończenie Orszaku można przeczytać tutaj.

Zdjęcia można zobaczyć tutaj.

23 stycznia – I Dzień Babci i Dziadka

„Można Was nazwać `pogotowiem opiekuńczym` albo swoistym `duchowym 500+`” – mówił ks. biskup Mirosław Milewski 23 stycznia 2017 r. podczas płockiego świętowania Dnia Babci i Dnia Dziadka. Uroczystość w parafii św. Jadwigi Królowej zorganizowały Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej i Wydział ds. Rodzin w Kurii Diecezjalnej. Mszy św. koncelebrowanej z udziałem babć i dziadków 23 stycznia wieczorem przewodniczył bp Mirosław Milewski: „Chcemy podkreślić, jak wielką rolę odgrywacie nie tylko społeczeństwie, w naszych rodzinach, ale też w Kościele” – zwrócił się do seniorów biskup pomocniczy diecezji płockiej. Biskup zaznaczył, że babcie i dziadkowie są pokoleniem, które opowiada o historii, powstaniach czy trudach budowy wolności. Te opowieści oraz przykład i trudy życia kształtują młodych. Dodał, że seniorzy nie są „ciężarem ani dla społeczeństwa, ani dla Kościoła”. Jak długo będzie pielęgnowana ta prawda – „tak długo przetrwa nasza cywilizacja”. Każdy z nich jest ogniwem  wspaniałej historii, dziedzictwa wiary i kultury.
Po Komunii św. ks. dr Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, podziękował za obecność wszystkim zebranym i zachęcił do większej pobożności ku czci Świętych Joachima i Anny, rodziców Maryi. W krótkiej katechezie opowiedział o życiu świętych, których zobrazował Giotto w Kaplicy Scrovegnich w Padwie. W „Litanii do św. Anny” wszyscy oddali Bożej opiece żyjących i zmarłych dziadków.
Na zakończenie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki w Płocku wypowiedziały słowa życzeń dla babć i dziadków. Wszyscy obecni otrzymali obrazki z wizerunkiem Świętych Joachima i Anny wraz z modlitwą papieża Benedykta XVI w intencji dziadków i zostali zaproszeni do udziału w kolejnym spotkaniu, za rok. Uroczystość uświetnił śpiew chóru parafialnego. Wszyscy otrzymali obrazki z modlitwą ku czci ŚŚ. Joachima i Anny.
W płockim świętowaniu Dnia Babci i Dnia Dziadka wzięło udział kilkaset osób. Zostało ono  zorganizowane po raz pierwszy.
(Tekst za ekai.pl)

Zdjęcia: tutaj.

Kazanie Biskupa Mirosława tutaj.

Na ten dzień został także przygotowany scenariusz Nabożeństwa ku czci św. Joachima i Anny w intencji babć i dziadków.

14 lutego – I Walentynki w Płockiej Farze

Pierwsze „Płockie Walentynki” pod hasłem „Szukający miłości” odbyły się 14 lutego wieczorem w kolegiacie św. Bartłomieja (kościele farnym). „Św. Walenty, oprócz św. Antoniego z Padwy, to jeden z najbardziej czczonych świętych w XX wieku” – przekonywał ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. W programie spotkania znalazła się prezentacja odkłamanej historii św. Walentego oraz nabożeństwo Słowa Bożego, poprowadzone przez ks. Krzysztofa Rucińskiego, wikariusza Fary. Wierni mogli także ucałować relikwie świętego, wypożyczone z parafii pw. św. Walentego w Korzeniu, a na ołtarzu, przez cały czas trwania uroczystości, znajdowała się herma relikwiarzowa św. Walentego, pochodząca z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem, a obecnie eksponowana w Muzeum Diecezjalnym w Płocku.

Więcej: ekai.pl.

24 lutego

Została aktywowana nowa usługa: subskrypcja najnowszych wiadomości ze strony internetowej Duszpasterstwa Rodzin na pocztę mailową zaintersowanych.

Marzec

Wszyscy pracownicy Wydziału włączyli się w akcję promocji przekazania 1% dla Centrum Psychologiczno-Pastoralnego METANOIA w Płocku.

Ponadto został wykonany roll-up reklamowy Duszpasterstwa Rodzin.

4 marca – Ankieta dla ISKK

Tego dnia została opracowana i przekazana do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego elektroniczna ankieta nt. Duszpasterstwa Rodzin w diecezji płockiej, zawierająca następujące działy: struktura duszpasterstwa, pracownicy i wolontariat, formacja do duszpasterstwa, przygotowanie do małżeństwa.

7 marca – Aplikacja „Vademecum Narzeczonych”

 Tego dnia wystartowała nowa aplikacja „Vademecum Narzeczonych”, opracowana dla lepszego i bardziej owocnego przeżywania przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa, zawierająca liturgię sakramentu, przygotowanie do spowiedzi, wiele modlitw i praktyczne rady. Aplikacją zainteresowały się liczne media, prasa lokalna i radio. Jest bezpłatna, została dostosowana zarówno do systemu Android, jak i iOS.

Szerzej tutaj.

8 marca – Diecezjalny Dzień Kobiet

Dzięki staraniom wielu ludzi dn. 8 marca 2017 r. w Ciechanowie, w kościele pw. św. Jana Pawła II, odbył się I Diecezjalny Dzień Kobiet pod hasłem: „Wpatrzeni w oblicze Maryi”. Organizatorem modlitewnego spotkania był Wydział ds. Rodzin Diecezji Płockiej i ciechanowska parafia Matki Bożej Fatimskiej. Mszy św. przewodniczył bp Mirosław Milewski. W homilii bp Mirosław odniósł się do postaci św. Marii Magdaleny, nazywając także wszystkie kobiety „Apostołkami”. Na koniec wszyscy zgromadzeni zostali zawierzeni Matce Bożej i otrzymali słodkie upominki.

Więcej na stronie Gościa Płockiego.

11-12 marca – Rekolekcje i Walne Zebranie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

W MCEW „Studnia” odbył się Dzień Skupienia oraz Walne Zgromadzenie Wyborcze SRK DP. Został wybrany nowy prezes: Pan Witold Wybult z parafii pw. św. Jadwigi w Płocku oraz nowy Zarząd. Rekolekcje prowadził ks. Wojciech Kućko, asystent kościelny Stowarzyszenia.

Więcej na stronie SRK DP oraz w „Gościu Płockim”.

17-19 marca – Międzynarodowy Kongres Rodziny

Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego reprezentowała Wydział podczas Międzynarodowego Kongresu Rodziny pt. „Budowanie więzi w małżeństwie i w rodzinie” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Relacja do przeczytania tutaj.

25 marca – Dzień Świętości Życia

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzony jest, z inicjatywy św. Jana Pawła II, Dzień Świętości Życia. Wydział przygotował pomoce na temat obrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci: Biuletyn Wybieram życie, plakat, gotowe deklaracje do rozdania chętnym podjęcia się Duchowej Adopcji, z wydrukowaną codzienną modlitwą oraz materiały do przyrzeczenia Duchowej Adopcji w parafii, która w Polsce odbywa się już od 30 lat. Akcja ta wydaje się bardzo istotna w kontekście dyskusji na temat życia poczętego. Księża Proboszczowie zostali także poproszenie o wybranie parafialnych animatorów dzieła Duchowej Adopcji. Promowana była także aplikacja „Adoptuj Życie”, opracowana przez Bractwo Małych Stópek.

28-29 marca – Rejonowe Spotkanie Duszpasterstwa Rodzin

Wzięli w nim udział ks. Jarosław Kamiński, p.o. Dyrektora Wydziału, ks. Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin oraz P. Aldona i Artur Wiśniewscy, Diecezjalna Para Doradców Życia Rodzinnego. W czasie spotkania toczyła się burzliwa dyskusja na temat przyszłości duszpasterstwa rodzin w Polsce, szczególnie w kontekście adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”.

Więcej: www.radiowarszawa.com.pl/bp-solarczyk-badzcie-dla-malzenstw-zrodlem-bozej-wody

Kwiecień

Duszpasterstwo rodzin aktywnie wspomagało dzieło nowych Szkół Katolickich w Płocku. Członkiem powołanego przez Biskupa Płockiego Zespołu ds. Programowych i Promocyjnych Szkół został ks. Wojciech Kućko, Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. Szerzej o akcji szkół na facebooku.

7 kwietnia

Ukazało się nowe wydanie publikacji „Chrzest dziecka. Modlitewnik i praktyczne rady dla rodziców i chrzestnych” (Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017), opracowanej przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. Zawiera ona wiele praktycznych wskazówek dla lepszego przeżycia sakramentu chrztu św. przez rodziców i chrzestnych. Jest to pierwsza publikacja z nowej serii: Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin.

12 kwietnia – „Matko, która nas znasz”

Do rąk Czytelników trafiła książka pt. „Matko, która nas znasz. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie”, opracowana przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej. Publikacja została przygotowana jako pomoc do lepszego przeżycia nabożeństw majowych, odprawianych zarówno w kościołach, jak i przy figurach przydrożnych i kapliczkach. Została podzielona na trzy części, poprzedzone słowem Piotra Libery, Biskupa Płockiego. W pierwszej części znajdują się pomoce liturgiczne: (1) porządek nabożeństwa majowego w kościele, śpiewanego tradycyjnie przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji (tekst „Litanii loretańskiej” i innych modlitw, sugestie doboru pieśni na każdy dzień maja), (2) porządek nabożeństwa majowego przy figurze oraz (3) nuty i teksty pieśni fatimskich, przygotowanych do druku przez ks. prof. Hieronima Chamskiego. Główna część książki to trzydzieści jeden rozważań na każdy dzień miesiąca maja, napisanych przez kilku księży diecezji płockiej: ks. Pawła Czarneckiego, ks. Michała Fordubińskiego, ks. Łukasza Gacha, ks. Andrzeja Janickiego, ks. Wojciecha Kućko, ks. Dariusza Malczyka, ks. Jacka Prusińskiego, ks. Pawła Rokickiego, ks. Krzysztofa Rucińskiego, ks. Marcina Sadowskiego, ks. Marka Wilczewskiego i ks. Grzegorza Zakrzewskiego. Ostatnia część książki zawiera rozważania na comiesięczne nabożeństwa fatimskie od 13 maja do 13 października oraz kilka refleksji różańcowych, napisanych przez ks. Łukasza Zdunkiewicza. Książka została wydana przez Płocki Instytut Wydawniczy, a zredagowana przez ks. Wojciecha Kućko, Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Okładkę zdobią dwa zdjęcia obrazów Wiesławy Kwiatkowskiej z cyklu Madonny z poezji polskiej, znajdujące się w płockim Muzeum Diecezjalnym.

Książka jest drugą z serii „Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin”.

13-16 kwietnia – Święte Triduum Paschalne

Duszpasterstwo Rodzin przygotowało pomoce do lepszego przeżywania tego najważniejszego czasu w roku liturgicznym: rozważania Drogi Krzyżowej „Człowieka, któremu trudno dźwigać swój krzyż” oraz komentarze do liturgii Triduum Paschalnego i propozycje śpiewów na ten czas.

19-20 kwietnia – Płockie Dni Pastoralne „W rodzinie i przez rodzinę”

Płockie Dni Pastoralne, które odbyły się w dn. 19-20 kwietnia 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, przebiegały pod hasłem: „Idźcie i głoście… w rodzinie i przez rodzinę”. O duszpasterstwie młodych małżeństw opowiadał ks. dr Piotr Arbaszewski z Drohiczyna. Na temat: „Kursu na miłość”. Rzecz o warsztatach dla małżeństw mówił o. dr Piotr Zajączkowski OFM z Zakroczymia, zaś o duszpasterstwie związków niesakramentalnych w praktyce traktował ks. dr Jan Abrahamowicz z Krakowa. W wydarzeniu wzięli udział wszyscy księża diecezji wraz z wiernymi świeckimi z każdej parafii.

Więcej: „O Kościele, który nie przekreśla i towarzyszy”, w: „Gość Płocki”; „Płockie Dni Pastoralne: duszpasterstwo rodzin polega na towarzyszeniu rodzinom”, w: ekai.pl; Agnieszka Małecka, „Ile kosztuje wierność?”, w: „Gość Płocki” 17 (2017).

23 kwietnia 

Biskup Płocki wystosował słowo do Diecezjan, czytane w niedzielę, 30 kwietnia, we wszystkich kościołach diecezji, zachęcając wszystkich do udziału nabożeństwach majowych w kościołach parafialnych, jak i przy figurach oraz kapliczkach przydrożnych. „Pomocą w tym niech będą rozważania pt. „Matko, która nas znasz”, przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji. Korzystajcie z nich w czasie modlitwy w Waszych wspólnotach parafialnych, w rodzinach, w sąsiedztwie, w wioskach i miastach”.

Pełny tekst słowa tutaj.

5 maja

Zostało opracowane nowe wydanie folderu „Stawiam na Rodzinę”.

Ponadto wszelkie materiały pomocne w prowadzeniu Spotkań dla narzeczonych od maja br. można nabywać w Wydziale ds. Rodzin, a nie jak dotychczas w Wydziale Duszpasterskim. Chodzi o: „Vademecum narzeczonych” (indeks), „Modlitewnik i praktyczne rady dla narzeczonych”, „Naturalne Planowanie Rodziny”, plastikowe karty z modlitwą za męża i żonę oraz foldery: „Życiu TAK”, „Stawiam na Rodzinę”, „Krok po Kroku”.

7 maja – Msza św. dziękczynna za posługę biskupa Romana A. Marcinkowskiego

Pracownicy Wydziału ds. Rodzin wzięli udział we Mszy św. dziękczynnej za posługę biskupa Romana A. Marcinkowskiego, koncelebrowanej pod jego przewodnictwem w Bazylice Katedralnej w Płocku, dn. 7 maja, w Niedzielę Dobrego Pasterza, o godz. 15.00.

Więcej tutaj.

19 maja – nowe wyposażenie

Dzięki życzliwości ks. Jacka Prusińskiego, kierownika Płockiej Pielgrzymki na Jasną Górę, otrzymaliśmy nową tablicę korkową dla eksponowania naszych inicjatyw.

25 maja – Dzień Matki w Karniewie

Wydział ds. Rodzin patronował Dniowi Matki w parafii pw. Wszystkich Świętych w Karniewie, zorganizowanemu dn. 25 maja 2017 r., podczas wizytacji kanonicznej parafii. Niecodzienną atrakcją był poczęstunek wielkim, czterdziestokilogramowym tortem, upieczonym jako wyraz wdzięczności dla mam parafii, którym zostali poczęstowani wszyscy zgromadzeni. Tort dzielił Ksiądz Biskup Mirosław, błogosławiąc na koniec wszystkim na dobre przeżycie tego pięknego, słonecznego dnia.

Więcej: tutaj.

25 maja  – Pogrzeb Dzieci Utraconych w Płocku

W Pomniku-Grobie Dzieci Zmarłych przed Narodzeniem pochowane zostały prochy 27 dzieci, które matki poroniły w płockich szpitalach. Mszy św. w kaplicy cmentarnej, w intencji zmarłych dzieci oraz ich rodziców, przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin. W kazaniu przypomniał Psalm 139 „Panie, przenikasz i znasz mnie”. Zaznaczył, że dzieci, których pochówek odbędzie się po Mszy św., zostały stworzone dzięki miłości Boga i rodziców. One rozpoczęły swoje życie, mimo, że śmierć je przekreśliła. Prosił, by cytowany Psalm stał się modlitwą rodziców.

Więcej: tutaj.

26 maja

Tego dnia Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, na zaproszenie parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, brał udział w Wieczorze Kultury Chrześcijańskiej w Gąbinie, otwierającym doroczne Dni Gąbina. Ks. Wojciech wygłosił kazanie o radości chrześcijańskiej w kontekście przeżywanych dni oraz wspomnienia św. Filipa Nereusza, przypadającego tego dnia w liturgii. Wieczór ubogacił program słowno-muzyczny o dziedzictwie objawień fatimskich w historii Europy i świata oraz występ lokalnych zespołów muzycznych.

28 maja – Pielgrzymka do relikwii św. Joanny Beretty Molli

Małżeństwa starające się o potomstwo oraz członkowie organizacji i stowarzyszeń religijnych przeszli 28 maja br. w XII Pieszej Pielgrzymce do relikwii św. Joanny Beretty Molli – z parafii św. Stanisława Kostki w Płocku do parafii św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy. Główną intencją pielgrzymki, odbywającej się pod hasłem „Z rodziną i przez rodzinę”, była modlitwa o dar potomstwa dla oczekujących go małżeństw. Organizatorami pielgrzymki byli: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, parafie św. Stanisława Kostki w Płocku i św. Jakuba Apostoła w Płocku-Imielnicy oraz Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

Więcej: tutaj.

10 czerwca – I Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych

Dn. 10 czerwca 2017 r. odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych oraz II Diecezjalna Pielgrzymka Liturgicznej Służby Ołtarza do sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czerwińsku nad Wisłą. W tym roku zgromadzeni oddali hołd relikwiom św. Brata Alberta, przywiezionym z parafii w Makowie Mazowieckim, z okazji roku jemu poświęconemu. Spotkanie było radosnym wyznaniem wiary w Jezusa. Podczas Mszy św. inaugurującej dzień, w blasku upalnego słońca ok. 1500 dzieci, młodzieży i ich opiekunów modliło się, dziękując za dar życia, łaskę służby przy ołtarzu i Pierwszą Komunię św.

Wydział ds. Rodzin sponsorował nagrody w konkursach: „Moja Pierwsza Komunia Święta” oraz loteria fantowa.

Więcej: tutaj.

11 czerwca – VI Marsz dla Życia i Rodziny w Płocku

W pięciu miastach diecezji płockiej odbyły się w 2017 r. Marsze dla Życia i Rodziny. Tym samym inicjatywa ta nabiera rozpędu i coraz więcej grup świeckich i stowarzyszeń, wraz z władzami samorządowymi, podejmuje działania na rzecz promocji życia, małżeństwa i rodziny.

W czasie VI Płockiego Marszu dla Życia i Rodziny dn. 11 czerwca 2017 r., w kościele św. Dominika w Płocku, z rąk Biskupa Płockiego Piotra Libery, najwyższe odznaczenie diecezjalne – Wielki Order św. Zygmunta – otrzymali Panowie: Kazimierz Cieślik i Kazimierz Urbaniak, za zasługi na polu obrony życia oraz promocji małżeństwa i rodziny.

30 czerwca

Pracę w Wydziale zakończyli Państwo Aldona i Artur Wiśniewscy. Dziękujemy!