15 sierpnia: Nabożeństwo w 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki

Nabożeństwo dziękczynne
w 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki
i 98. rocznicę „Cudu nad Wisłą”
15 sierpnia 2018 r.

Do pobrania w wersji WORD i pdf.

Nabożeństwo należy odprawić przed wizerunkiem / relikwiami św. Stanisława Kostki np. po najbardziej licznej Mszy św. dn. 15 sierpnia br. Jeśli będzie to uznane za stosowne, modlitwy można odmówić przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

  1. Pieśń: Witaj, Kostko Stanisławie
  2. Kapłan: Sierpień 1568 r. był szczególny w życiu Młodzieńca z Rostkowa. Trudy podróży, odbytej z Wiednia przez Augsburg i Dylingę do Rzymu pozostawiły w ciele Stanisława różne znaki. W dzień św. Wawrzyńca, 10 sierpnia, przyjął Komunię świętą i napisał list do Maryi, w którym prosi Boga o łaskę dobrej śmierci w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Choroba postępowała, a w Młodzieńcu coraz bardziej rosła miłość do Boga i Maryi. Jego prośba została wysłuchana, święto Wniebowzięcia obchodził już w domu Ojca. Dziś wypada dokładnie 450. rocznica tego wydarzenia. Pobiegnijmy myślami do postaci św. Stanisława Kostki, patrona naszej Ojczyzny, naszej płockiej diecezji, naszego Wyższego Seminarium Duchownego, Szkół Katolickich, tak wielu parafii, kościołów, kaplic, szkół. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Wiecznego Miasta, tysiące osób nawiedzało ozdobioną kwiatami trumnę w kaplicy nowicjatu na Kwirynale. Odszedł chłopak, który swoim krótkim życiem naznaczył dalsze losy miasta Rzymu, Polski i całego świata. Jego sławę misjonarze zanieśli w najdalsze, egzotyczne zakątki. Do czasów św. Jana Pawła II był chyba najbardziej znanym w świecie Polakiem. Dziś dziękujemy Bogu za naszego mazowieckiego Świętego, za jego życie i cuda, zdziałane po jego śmierci.
  3. Pieśń: Aniele ziemski bez winy
  4. Kapłan:Św. Stanisław Kostka nie opuszcza swojej Ojczyzny, ale zawsze jest gotowy pomagać Polakom w ich zmaganiach o wolność i całość jej granic. Ogłoszony w 1674 r. patronem Polski i Litwy, Święty z Rostkowa pomagał zwyciężać pod Chocimiem w 1621 r. i Wiedniem w 1683 r. Nie inaczej było 98 lat temu, podczas wojny z bolszewikami o obronę granic II Rzeczypospolitej. Wiele miejscowości Północnego Mazowsza zostało zajętych przez bezbożną armię Tuchaczewskiego. Krwawe sceny rozegrały się w wielu bitwach na polach naszych parafii, m.in. Chorzel, Wyszkowa, Szydłowa, Wyszyn, Nasielska, Przasnysza, Sarnowej Góry i Płocka. Właśnie wtedy w Bazylice Katedralnej i w całej diecezji wznoszono modlitwy o wstawiennictwo św. Stanisława Kostki. W prasie pisano: „Gdy wróg nasz i wróg Chrześcijanizmu przypuszcza dziś szturm, by zalać ziemie nasze, gdy diecezja Płocka zagrożona, przypuśćmy szturm błagalny w nocy z dnia 14 na 15 sierpnia r. b. do naszego świętego Ziomka, by naszą ratował Mazowiecką ziemię, by wspierał walczących za Ojczyznę, by wyjednał zwycięstwo” (Kurjer Płocki, 15 sierpnia 1920 r., n. 191, s. 1). Zwycięstwo przyszło, nazwane je potem „Cudem nad Wisłą”, Rzeczpospolita została ocalona. A przypisywano je w Płocku właśnie św. Stanisławowi Kostce. Dziś chcemy podziękować naszemu Patronowi za tamto zwycięstwo sprzed 98 lat i za jego ciągłą opiekę nad naszą umiłowaną Ojczyzną.
  5. Litania do św. Stanisława Kostki

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo Wyznawców, módl się za nami.

Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej, módl się za nami.

Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa,

Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu,

Święty Stanisławie, wierny Synu Najświętszej Maryi Panny,

Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie,

Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami,

Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania,

Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności,

Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy,

Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości,

Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców,

Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa,

Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości,

Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego,

Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany,

Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył,

Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał,

Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony,

Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział,

Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie,

Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił,

Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę naszą w niebezpieczeństwach ratował,

Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej,

Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza,

Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli, uproś nam u Boga.

Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali,

Abyśmy cnoty Twe naśladowali,

Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali,

Abyśmy bez Sakramentów św. z tego świata nie zeszli,

Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

K. Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego.

W.I ukazał mu Królestwo Boże.

Módlmy się.Boże, który wśród wielu cudów Swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając, zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.Amen.

  1. Błogosławieństwo
  1. Pieśń: Boże, coś Polskę

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Skip to content