3. Płockie Walentynki

Zapraszamy serdecznie do udziału w 3. Płockich Walentynkach. 14 lutego br. spotkamy się w płockiej farze (kolegiata św. Bartłomieja), która należy do najstarszych na Mazowszu miejsc związanych z kultem tego świętego. Tam bowiem już pod koniec XVI w. kaplica piwowarów z obrazem św. Walentego. Przy drodze z tego kościoła w kierunku dawnej Bramy Bielskiej stała drewniana kaplica szpitalna pod wezwaniem tego świętego z początku XVI w., przy której pobudowano przytułek dla ubogich. Przez długie lata w kaplicy tej nabożeństwa odpustowe w dniu św. Walentego i św. Rocha odprawiali płoccy dominikanie.

Od połowy XVIII w. kult na całym północnym Mazowszu: 
– relikwiarze, jak np. z Krasnego czy Korzenia.
– obraz św. Walentego z kościoła klasztornego w Ratowie, 
– drewniana figura świętego z kościoła parafialnego w Bogurzynie, 
– “cudami słynący” obraz z kościoła w Gzach,
– wśród młodych kult rzymskiego męczennika szerzyli jezuici w Żurominie (w prawej nawie, barokowy obraz przedstawiający cud św. Walentego), reformaci w Szczawinie Kościelnym, a także księża misjonarze św. Wincentego a Paulo w Mławie (w kościele Świętej Trójcy w Mławie, w zwieńczeniu lewego ołtarza w nawie główniej). 
– żywa do początku XX w. moda nadawania tego imienia nowo narodzonym chłopcom.
Po II wojnie światowej moda na świętego Walentego podupadła, ale wróciła, także w Polsce.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy:

8.00-13.00 Nawiedzenie relikwii św. Walentego w Szkołach Katolickich w Płocku

18.00 Msza św. z kazaniem ks. Jacka Prusińskiego, ojca duchownego Szkół Katolickich w Płocku
18.30 Nabożeństwo przed relikwiami św. Walentego z parafii w Korzeniu


Skip to content