Diakonia Życia pytała o sumienie

Dziękujemy Diakonii Życia z Ruch Światło-Życie Diecezji Płockiej za zaproszenie ks. Wojciecha Kućko z Wydział Studiów nad Rodziną UKSW i WSD Płock i wspólnie spędzony czas wokół tematu sumienia, formacji sumienia. Młodzi z Diakonii Życia Ruchu Światło – Życie Diecezji Płockiej, wraz z księżmi: Adamem Kowalskim i Mateuszem Kawczyńskim z parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji w Sierpcu szukają nowych sposób dotarcia z Ewangelią życia do ludzi, rozpoczynając od własnej formacji, według słów Papieża Polaka o potrzebie “ludzi sumienia”. Św. Jan Paweł II 22 maja 1995 r. w Skoczowie apelował: “Nasza Ojczyzna stoi dzisiaj przed wieloma trudnymi problemami społecznymi, gospodarczymi, także politycznymi. Trzeba je rozwiązywać mądrze i wytrwale. Jednak najbardziej podstawowym problemem pozostaje sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: “Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21)”.

Skip to content