Człowiek – rodzina – naród. Sympozjum o św. Janie Pawle II na KUL

“Człowiek – rodzina – naród”. W kluczu tych trzech pojęć przez Wydział Teologii KUL – Sekcję Teologii Moralnej została zorganizowana doroczna konferencja wokół tematyki teologicznomoralnej. Wzięli w niej udział znamienici prelegenci: ks. prał. Sławomir Oder z Rzymu, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II; prof. Mieczysław Ryba, historyk z KUL; ks. prof. Robert Skrzypczak z PWTW; ks. prof. Paweł Bortkiewicz z UAM i WSKSiM oraz ks. prof. Marian Pokrywka z KUL. Jedną z sesji prowadził ks. dr Wojciech Kućko z WSD w Płocku i Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Apelowano o to, by nie zaprzepaścić dziedzictwa Świętego Papieża Polaka. Nawet jeśli w niektórych częściach świata mówi się o “dewojtylizacji” Kościoła, prelegenci sympozjum zgodnie stwierdzili, że potrzeba “rewojtylizacji” Kościoła katolickiego, czyli przypominania wielkiej pracy ideowej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, szczególnie w dziedzinie personalizmu chrześcijańskiego, teologii ciała oraz roli moralności w świecie i życiu człowieka.

Relacja filmowa:

Skip to content