Świąteczna Paczka dla Rodaka na Wileńszczyźnie

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” z Płocka wraz ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Stowarzyszeniem Historycznym im. „11 Grupy Operacyjnej NSZ”, organizuje zbiórkę żywności długoterminowej, słodyczy i środków czystości w ramach Świątecznej Paczki dla Rodaka na Wileńszczyźnie.

Fundacja „Cokolwiek uczyniliście” w dn. od 29 czerwca do 7 lipca 2019 r. gościła w Płocku dzieci z polskich rodzin z Wileńszczyzny w ramach Kolonii Miłosierdzia. Zarząd Fundacji jak i wolontariusze m.in. z SRKDP,   którzy przy okazji kolonii zgromadzili się wokół sprawy Rodaków na Wileńszczyźnie zauważyli, że konieczna jest dalsza pomoc rodzinom dzieci, które gościły w Płocku, ale nie tylko. Okazuje się bowiem, co nie dziwi, że potrzebujących jest zdecydowanie więcej. Z informacji jakie uzyskano okazuje się, że pomoc charytatywna dla Polaków zamieszkujących byłe tereny RP jest konieczna. Mimo, że co roku organizatorów podobnych zbiórek przybywa, wszystko wydaje się być „kroplą w morzu”.

Fundacja skupia osoby mające doświadczenie w tego typu akcjach, dlatego nie wydaje się być zagrożony sam sposób organizacji przedsięwzięcia. Wolontariusze, którzy włączyli się w organizację naszej zbiórki organizowali Paczkę dla Rodaka jako Komitet Społeczny w ubiegłym roku.

Fundacja podjęła trud zorganizowania szerokiej zbiórki darów (żywność długoterminowa, słodycze i środki czystości). Zbiórka zostanie przeprowadzona w dniach od 17 listopada do 10 grudnia 2019 r. a następnie zebrane dary zostaną przetransportowane na Litwę i tam zostaną przekazane bezpośrednio potrzebującym Rodakom. Właściwe rozdysponowanie zebranych darów będzie o tyle skuteczne, że Fundacja współpracuje ze Wspólnotą Miłosierdzia na Litwie, która pomoże dotrzeć do najbardziej potrzebujących.

Świąteczna Paczka Rodakom na Wileńszczyźnie to bardzo ważna inicjatywa, która dotrze do tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Jesteśmy w stałym kontakcie z kierownikiem Tadeuszem Romanowvskim i wychowawcami Kolonii Miłosierdzia, którzy wspierają nas organizacyjne i informacyjnie.

„Można powiedzieć, że Świąteczna Paczka dla Rodaka na Wileńszczyźnie to kontynuacja Kolonii Miłosierdzia. W pewnym sensie do tej kontynuacji się zobowiązaliśmy (oczywiście w miarę naszych możliwości) podczas wizyty naszych Rodaków w Płocku. Chcemy słowa dotrzymać, tym bardziej, że osoby które chcemy wesprzeć są rzeczywiście potrzebujący – mówi Witold Wybult.

Zbiórka jak najbardziej ponadto wpisuje się w cele Fundacji, a szczególnie:

  1. udzielania wsparcia rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  2. podejmowania działań podtrzymujących tradycje narodowe, służące pielęgnowaniu polskości oraz rozwojowi świadomości historycznej.

„Wydaje się, że organizowanie pomocy dla Polaków zamieszkujących tereny dzisiejszej Litwy będzie owocna wówczas, gdy będziemy starali się to robić na dwóch płaszczyznach:

– wakacyjnych kolonii,

– oraz pomocy rzeczowej w miejscu zamieszkania.

Marzeniem Zarządu Fundacji jest przyczynienie się do tego, aby sprowadzić do kraju choć jedną z rodzin repatriantów, choć to na razie pozostawiamy w planach na czas późniejszy” – mówi Adam Modliborski, koordynator zbiórki.

Taka pomoc (kolonie i paczki), gdy będzie stała, będzie realnym wsparciem budżetu naszych Rodaków, ale ponadto, co wydaje się być ważniejsze, będzie powodować poczucie w obdarowanych, że Polska o nich pamięta, że chce mieć z nimi kontakt. Ponadto relacje, jakie już się nawiązały pomiędzy nami, realizują i będą realizować cele naszej fundacji, a więc: podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości historycznej – podsumowuje prezes Fundacji.

Zbiórka została już zarejestrowana i nosi numer 2019/5085/OR.

Cyt. za: srkplock.pl (dostęp: 1 grudnia 2019 r.).

Skip to content