Diecezjanie płoccy na pielgrzymce małżeństw i rodzin

Ok. 260 osób z kilku parafii Diecezji Płockiej (Ciechanów – św. Piotra, Gostynin – św. Marcina, Płock – św. Jadwigi, Słupia, Sońsk, Trzepowo i z kilku innych) wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej uczestniczyło w dn. 23-24 września br. w 33. Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę, podczas której pięć tysięcy wiernych z całej Polski modliło się przed Ikoną Jasnogórską, prosząc o świętość życia małżeńskiego i rodzinnego.

Płockim diecezjanom towarzyszyło trzech kapłanów: ks. prał. Eugeniusz Graczyk, proboszcz parafii pw. św. Piotra w Ciechanowie, ks. Andrzej Kopczyński, proboszcz parafii pw. św. Jakuba w Słupi oraz ks. Wojciech Kućko, diecezjalny duszpasterz rodzin.

Doroczne spotkanie przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, w trzechsetną rocznicę koronacji Ikony, zostało zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, której przewodniczy bp Jan z Wątroba z Rzeszowa.

Pielgrzymka została poprzedzona jesienną sesją Duszpasterstwa Rodzin w Domu Pielgrzyma na Jasnej Górze w sobotnie przedpołudnie 23 września br., podczas której diecezjalni duszpasterze rodzin i diecezjalni doradcy życia rodzinnego zastanawiali się nad kondycją życia małżeńskiego w Polsce. Został również zaprezentowany projekt dokumentu: Wytyczne Konferencji Episkopatu Polski dla kapłanów, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich na temat głoszenia Ewangelii rodziny w duszpasterstwie małżeństw i rodzin, który był przedmiotem ożywionej dyskusji. Jak zauważył ks. Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin, ma on być także zapowiedzią powstania nowego polskiego Dyrektorium Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Ogłoszono również, że dzień 22 października będzie obchodzony jako Dzień Praw Rodziny. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy zaprezentowali założenia projektu realizowanego przez ten resort na rzecz profilaktyki rozpadu życia małżeńskiego i rodzinnego. Omawiano także założenia IX Światowego Spotkania Rodzin z papieżem Franciszkiem w Dublinie, które odbędzie się w dn. 22-26 sierpnia 2018 r.

W tych samych godzinach sobotnich panowie Witold Wybult, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej oraz Kazimierz Urbaniak, wiceprezes ds. organizacyjnych tegoż Stowarzyszenia, reprezentowali Diecezję Płocką na dorocznej Radzie Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich im. kard. Stefana Wyszyńskiego, podczas której uczestnicy zapowiedzieli przyszłoroczne obchody 25-lecia Federacji oraz wysłuchali przedłożenia ks. Ireneusza Skubisia na temat „Europa Christi” w służbie rodziny. Warto zauważyć, że zarówno Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, jak i pomysł utworzenia Federacji zrodziły się w Płocku.

Centralnym punktem sobotniego spotkania była – jak co roku – Msza św. w intencji Ojczyzny w wypełnionej po brzegi kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej, pod przewodnictwem bpa Jana Wątroby. Podczas liturgii słowa pierwsze czytanie wykonał Pan Witold Wybult. Potem uczestnicy udali się do sali o. Augustyna Kordeckiego, w której wysłuchali koncertu zespołu Moja Rodzina z parafii św. Stanisława BM w Glinojecku. Wieczornemu nabożeństwu Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach przewodniczyła Diecezja Ełcka. Ostatnim punktem pierwszego dnia był Apel Jasnogórski z rozważaniem ks. bpa Romualda Kamińskiego.

W niedzielne przedpołudnie 24 września uczestnicy pielgrzymki ponownie zgromadzili się w sali. o. A. Kordeckiego, aby wysłuchać wystąpień na temat nowej podstawy programowej Wychowania do Życia w Rodzinie w szkołach w Polsce, informacji na temat akcji „Zatrzymaj aborcję” i innych aktualności, dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin w Polsce. Niektóre ośrodki duszpasterstwa rodzin obchodziły w tym roku złoty jubileusz powstania.

Zwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. na szczycie jasnogórskim o godz. 11.00, pod przewodnictwem bpa Jerzego Mazura, biskupa Diecezji Ełckiej, którą koncelebrowali biskupi Jan Wątroba i Romuald Kamiński oraz około 80 kapłanów. Słowa powitania do zgromadzonych skierował o. Jan Poteralski, podprzeor Jasnej Góry. W czasie kazania biskup Mazur zastanawiał się nad przyczynami osłabienia wiary w rodzinach i małżeństwach, wskazując, że serca wielu ludzi trawi obojętność. Kaznodzieja mówił: „Obojętność jest prawdziwym złem naszych czasów, chorobą, która dotyka wielu ludzi. Jesteśmy świadkami ataków na małżeństwo i rodzinę, plagi rozpadu małżeństw, rozwiązłości, rozłąki spowodowanej wyjazdami za pracą, zdrad małżeńskich, lekceważenia podjętych zobowiązań małżeńskich i rodzinnych, poszukiwania tego, co użyteczne i natychmiastowe. Ta obojętność prowadzi do życia w związkach niesakramentalnych, wyprowadza na manowce grzechu, gdzie najważniejszy staje się pieniądz, alkohol, narkotyk, seks, prowadzi do zabijania dzieci nienarodzonych, życia w nienawiści i zakłamaniu, ta obojętność prowadzi do traktowania przykazań wybiórczo, nieszanowania dnia Pańskiego”.

Podczas Eucharystii wiele par małżonków odnowiło przyrzeczenia małżeńskie, a nowi doradcy życia rodzinnego złożyli uroczyste ślubowanie. Na zakończenie odczytana została modlitwa zawierzenia polskich małżeństw i rodzin Maryi, Królowej Polski. Jak wskazali uczestnicy, należy żywić nadzieję, że to ważne dzieło pielgrzymki małżeństw i rodzin na Jasną Górę będzie się rozwijało.

ks. Wojciech Kućko
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Skip to content