Duszpasterstwo rodzin w Peru

Od 10 lat w parafii Pebas (Peru) nie było na stałe księdza. To spowodowało zaniedbania i utrudnienia w przygotowaniu i przyjmowaniu niektórych sakramentów. Większość animatorów, którzy są odpowiedzialni za wspólnoty katolickie na wioskach oraz przygotowanie niedzielnej Liturgię Słowa są jedynie ochrzczeni. Obserwując i słuchając o ich zaangażowaniu dla Boga i Kościoła doszedłem do wniosku, że robią oni systematyczną „pracę” duszpasterską, której nie podejmują się nawet osoby po przyjęciu sakramentu bierzmowania. Pozostaje pod ogromnym wrażeniem pracy i zaangażowania świeckich animatorów, którzy bezinteresownie poświęcają się na rzecz wzrostu Królestwa Bożego. Pomimo swoich ograniczeń, pracy i obowiązków wobec rodziny wiernie gromadzą sąsiadów na modlitwie i rozważaniu Słowa Bożego. Bez ich pomocy praca misyjna nie posuwałaby się do przodu. W ubiegłym roku kilku liderów z wiosek prosiło o przygotowanie i umożliwienie im przyjęcia sakramentu małżeństwa. Postanowiłem w tym roku przygotować kurs i pomóc w „uregulowaniu” życia sakramentalnego animatorów i ich małżonek oraz par, które od lat regularnie uczestniczą w życiu wspólnoty chrześcijańskiej. W grudniu ubiegłego roku wysłaliśmy list do wiosek z informacją o planowanym kursie przedmałżeńskim. Pod koniec marca otrzymałem listę dwunastu par wyrażających chęć zawarcia sakramentu małżeństwa. Przekazaliśmy materiały do indywidualnego przestudiowania. Każda para otrzymała Mały Katechizm z zaznaczonymi tematami do przeczytania oraz przygotowane wydruki na temat sakramentu Bierzmowania, Pokuty, Eucharystii, Małżeństwa, a także rachunek sumienia i modlitwy do codziennego odmawiania. Przekazaliśmy także informacje o dokumentach, które należy przedstawić do ślubu kościelnego i cywilnego.

Od 12 do 15 czerwca w Pebas odbył się kurs przygotowawczy, w którym uczestniczyło sześć z dwunastu zapisanych par. Ci, którzy przypłynęli z uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Zaplanowane tematy omówiliśmy z pomocą krótkich filmików (katecheza w trzy minuty). Przećwiczyliśmy liturgię przyjęcia sakramentu małżeństwa i bierzmowania. Było także nabożeństwo pokutne, w czasie którego wszyscy przystąpili do sakramentu pojednania. Uczestnicy kursu mieli czas, aby zrobić badanie lekarskie oraz złożyć w Urzędzie Gminy dokumenty potrzebne do ślubu cywilnego. W czasie spotkania z parą odpowiedzialną za Duszpasterstwo Małżeństw ¨Bodas de Cana¨ przyszli nowożeńcy rozmawiali i wysłuchali praktycznych rad pomocnych w życiu rodzinnym. Najmłodsza para przygotowująca się do małżeństwa ma około 20 lat wspólnego pożycia i 5 dzieci, najstarsza ponad 50 lat pożycia i 12 dzieci.

W czasie przygotowania nie obyło się bez problemów. Odkryliśmy dokumenty z poważnymi błędami w pisowni imion i nazwisk oraz w datach urodzenia. Jedna z pań miała trzy różne daty urodzin, w trzech różnych dokumentach (metryka narodzin, metryka chrztu, dokument tożsamości), różnica w datach wynosiła około 20 lat. Nieścisłości między dokumentami kościelnymi i cywilnymi polegały na błędach w pisowni imion lub brak zapisanego drugiego imienia. Podejrzewam, że powodem wymienionych nieścisłości może być: zapisywanie przez animatorów danych ze słuchu, a nie na podstawie dokumentów; nieuwaga w przepisywaniu danych przez osoby trzecie; brak weryfikacji po wydaniu dokumentów.  Na dwanaście osób u czterech znaleźliśmy poważne błędy w dokumentach.

Dwie pary przyjmą sakrament małżeństwa w Santa Rosa de Pichana 13 listopada, zaś dzień później udzielę ślubu czterem parom w San José de Cochiquinas. W tym samym dniu nowożeńcy przyjmą sakrament Bierzmowania i Eucharystii. Przed uroczystością kościelną zaplanowany jest ślub cywilny w obecności przedstawiciela Urzędu Gminy.

Ks. Paweł Sprusiński

Skip to content