Zapraszamy na pielgrzymkę do Rostkowa

Tegoroczna 35. Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa odbędzie się w sobotę 16 września pod hasłem „I poszli za NIM”. Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież wraz z opiekunami do udziału w pielgrzymce. Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież).

Program Pielgrzymki Dzieci

Plac przed kościołem farnym w Przasnyszu

9.15 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby

10.00 – powitanie dzieci i opiekunów, zawiązanie wspólnoty

10.30 – piesza pielgrzymka do Rostkowa (ok. godziny marszu)

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

12.00 – przejście przez Bramę św. Stanisława Kostki i powitanie pielgrzymów

13.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, kazanie wygłosi ks. Wojciech Kruszewski

14.00 – zakończenie pielgrzymki dzieci

Program Pielgrzymki Młodzieży

Plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki w Rostkowie

16.00 – recepcja, objęcie dyżurów przez służby

16.30 – powitanie młodzieży i zawiązanie wspólnoty

17.00 – program ewangelizacyjny „Hyde Park Młodych”

18.00 – Msza św. – przewodniczy J. E. Ksiądz Biskup Mirosław Milewski, kazanie wygłosi ks. Przemek Kawa Kawecki SDB

19.30 – koncert zespołu „Rock and Fire”

21.00 – zakończenie pielgrzymki młodzieży

Uwagi organizacyjne:

 • Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej oraz poproszeni księża i katecheci do poprowadzenia grup dziecięcych.
 • Bardzo prosimy Księży Dziekanów o życzliwe zainteresowanie się i o pomoc, szczególnie przy organizacji wyjazdów z poszczególnych dekanatów.
 • W dniu 6 września 2017 r. o godz. 17.00 w MCSW „Studnia” przy ul. Górnej 1 odbędzie się spotkanie J.E. Piotra Libery Biskupa Płockiego z Dekanalnymi Duszpasterzami Młodzieży i Dekanalnymi Duszpasterzami Służby Liturgicznej.
 • Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
 • Do każdej parafii zostały przekazane po dwa plakaty zapowiadające tegoroczną pielgrzymkę (jeśli istnieje potrzeba większej ilości plakatów prosimy o zgłaszanie się do Wydziału Duszpasterskiego).
 • Zgłoszenia z poszczególnych parafii należy przekazać Dekanalnemu Duszpasterzowi Młodzieży, lub dostarczyć bezpośrednio do Wydziału Duszpasterskiego do dnia 14 września 2017 r.
 • Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży prosimy o dostarczenie zgłoszeń do Wydziału Duszpasterskiego najpóźniej do 14 września 2017 r. oraz odebranie materiałów pielgrzymkowych.
 • Tegoroczne pamiątki pielgrzymkowe są do odebrania w Wydziale Duszpasterskim (w godzinach pracy kurii).
 • Koszt pielgrzymki pozostaje bez zmian – 3 zł od uczestnika.

Pielgrzymka dzieci:

 • Prosimy Księży i Katechetów, aby wykorzystali czas dojazdu do Przasnysza na stworzenie w swojej grupie atmosfery pielgrzymowania i modlitwy.
 • Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
 • Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci.
 • Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.
 • Czcigodnych Księży prosimy o posługę w konfesjonale w kościele św. Wojciecha w Przasnyszu (doświadczenie lat ubiegłych uczy, że duża liczba dzieci pragnie w tym dniu skorzystać z sakramentu pojednania).
 • Ksiądz odpowiedzialny za prowadzenie grupy odpowiedzialny jest za przygotowanie nagłośnienia na czas pielgrzymki z Przasnysza do Rostkowa.

 Dzieci będą szły do Rostkowa w 20 grupach:

 1. Tłuchowski, Goście I (diec. Łomżyńska – dekanat Myszyniec)
 2. Gostyniński, Goście II (diec. łomżyńska – dekanat Kadzidło)
 3. Płocki Zach., Goście III (diec. łomżyńska– pozostałe parafie oraz goście z pozostałych diecezji)
 4. Przasnysz I (parafia św. Wojciecha)
 5. Przasnysz II (parafia Chrystusa Zbawiciela i parafie dek. przasnyskiego)
 6. Przasnysz III (parafia o. Pasjonistów)
 7. Ciechanowski Wsch.
 8. Ciechanowski Zach.
 9. Płock Wsch., Bodzanowski
 10. Mławski
 11. Płoński
 12. Raciąski
 13. Wyszogrodzki, Zakroczymski
 14. Żuromiński, Sierpecki
 15. Bielski, Gąbiński, Dzierzgowski
 16. Nasielski
 17. Makowski
 18. Dobrzyński n. Drwęcą, Dobrzyński n. Wisłą
 19. Rypiński, Pułtuski
 20. Strzegowski, Serocki

Pielgrzymka młodzieży:

 • Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
 • Młodzież udaje się bezpośrednio na plac przy sanktuarium św. Stanisława Kostki (teren spotkania będzie ogrodzony) i pozostaje na nim do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren ogrodzenia będzie bezwzględnie egzekwowany przez pracowników ochrony).
 • Grupy młodzieży pielgrzymujące w pieszej pielgrzymce z Ciechanowa i Przasnysza wchodzą od godz. 16.00.
 • Dekanalni duszpasterze młodzieży odpowiedzialni są za zorganizowanie przynajmniej jednego autokaru z dekanatu. Istnieje również możliwość przyjazdu autokarami z poszczególnych parafii. Prosimy o zgłaszanie tych autokarów do dekanalnych duszpasterzy młodzieży.
 • Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
 • Podczas Pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty (prosimy kapłanów o nałożenie na siebie stuł, by młodzież miała pewność, że może u danego księdza skorzystać ze spowiedzi).

Informacje policji i służb porządkowych:

 • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
 • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
 • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
 • W czasie pielgrzymki, na terenie Rostkowa, obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

 

XVII Diecezjalny Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki w Przasnyszu

W piątek 15 września 2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Kilińskiego 1 w Przasnyszu odbędzie się XVII Memoriał szachowy im. św. Stanisława Kostki. Tradycyjnie rozgrywany jest w przeddzień Pielgrzymki Dzieci i Młodzieży do Przasnysza i Rostkowa. Memoriał jest turniejem otwartym (open) dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy wpłacają 5 zł wpisowego. Tempo gry: po 30 min na każdego zawodnika. System rozgrywek: szwajcarski kontrolowany (kojarzenie komputerowe) na dystansie siedmiu rund. Nagrody rzeczowe za pierwszych sześć miejsc (bez podziału na kategorię wiekową). Pozostali uczestnicy otrzymują upominki. Organizatorzy zapewniają obiad. Zakończenie memoriału ok. godz. 17.00. Zgłoszenia uczestników przyjmuje Wydział Duszpasterski Kurii Płockiej (tel.: /24/ 262-85-99, centrex 116) z podaniem imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz nazwy reprezentowanego klubu, szkoły lub parafii. Wszystkich zainteresowanych udziałem w memoriale prosimy o zgłoszenia do 8 września br.

 

Ks. Jarosław Kamiński

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Skip to content