Dzień Dziecka Utraconego

15 października to tradycyjnie od wielu lat Dzień Dziecka Utraconego. Zachęcamy do organizowania tego dnia modlitw w intencji rodziców zmarłych przedwcześnie dzieci oraz ich bliskich. Ofiarowana modlitwa różańcowa może być wartościowym gestem jałmużny duchowej.

Diecezjalna modlitwa w tej intencji odbędzie się dn. 15 października br. (wtorek) o godz. 17.00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. Homilię wygłosi ks. dr Wojciech Kućko. Poniżej umieszczone są materiały liturgiczne na ten dzień.

15 października 2019 r. – Dzień Dziecka Utraconego

Wprowadzenie do liturgii

Św. Paweł zapewnia nas w dzisiejszej liturgii słowa: „Ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1, 16). Bóg chce zbawienia wszystkich ludzi, jest bowiem miłośnikiem życia i wszystko, co żyje, pochodzi od Niego.
W Dniu Dziecka Utraconego, obok wielu naszych osobistych intencji, składamy na ołtarzu Pana naszą szczerą pamięć i modlitwę za dzieci, zmarłe przed urodzeniem oraz za te dzieci, które przedwcześnie zakończyły bieg życia ziemskiego. Jezusowi żyjącemu na wieki polecamy także ich rodziców i rodziny, by nie tracili nadziei i byli przekonani, że imiona ich dzieci są zapisane w księdze życia. Może i w naszych rodzinach są takie właśnie osoby, za które dziś szczególnie powinniśmy prosić Boga przez wstawiennictwo Matki Jezusa, tak często wzywanej przez nas w tym miesiącu różańcowym.
Wspominana dziś św. Teresa z Ávila, żyjąca w XVI w. karmelitanka, która zmieniała myślenie wielu ludzi tamtych czasów, także i nas przekonuje swoją postawą wierności Bogu. Pisała w swoich dziełach: „Lepiej spokojnie stanąć przy boku cierpiącego Pana, uspokoiwszy rozum albo tak go tylko może zajmując, by patrzył na Tego, który spogląda na niego, towarzyszył Mu, przedstawiał Jemu swoje prośby i z głębokim upokorzeniem cieszył się Jego obecnością, pamiętając przy tym na swoją niskość, iż nie jest godzien tak z Nim i przy Nim pozostawać”. Prośmy o taki spokój Boży dla nas, mimo wielu trudności i bólu rozstania z bliskimi.
Na początku tej Najświętszej Ofiary niech nam towarzyszy modlitwa o przebaczenie naszych grzechów i niewierności i prośba o dar przebaczenia.

Modlitwa wiernych

Bogu, bogatemu w miłosierdzie, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi, przez wstawiennictwo Aniołów i Świętych, przedstawmy intencje naszych serc.

  1. Uczyń Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i diakonów, a zwłaszcza misjonarzy, głosicielami Ewangelii życia i nadziei, szczególnie tam, gdzie ludzkie serca przepełnione są żalem i bólem po śmierci bliskich. Ciebie prosimy.
  2. Spójrz łaskawie na rodziców, którzy utracili przedwcześnie swoje dzieci, obdarz ich swoim miłosierdziem i pokrzep nadzieją, płynącą z wiary. Ciebie prosimy.
  3. Wejrzyj na dzieci nienarodzone, których życie znajduje się w niebezpieczeństwie z powodu poronienia czy chorób; niech znajdą pomoc i wsparcie w tych, którzy się nimi opiekują. Ciebie prosimy.
  4. Wejrzyj na wszystkie rodziny, które przeżywają rozmaite trudności, choroby, nieporozumienia, brak miłości i perspektyw, niech Twoja łaska będzie dla nich konkretną pomocą. Ciebie prosimy.
  5. Powierzamy Ci wszystkie zmarłe dzieci, szczególnie z naszej parafii (w tej Mszy św. pamiętamy także o śp. …), niech oglądają Ciebie w blasku chwały w Twoim domu, gdzie nie ma bólu, narzekania i żałoby. Ciebie prosimy.
  6. Otaczamy naszą modlitwą wszystkie rodziny, dotknięte cierpieniem lub śmiercią swych dzieci, szczególnie z naszej parafii; niech znajdą wsparcie w Twoim miłosiernym Obliczu i w ludziach dobrej woli, chętnych i otwartych na niesienie pomocy. Ciebie prosimy.

Boże, Ty jesteś Panem życia, obdarz nas pełnią swoich darów, byśmy stawali się apostołami dobra i miłości w świecie, rozdartym przez grzech i śmierć. Niech nasze prośby zostaną przez Ciebie wysłuchane. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Opracował: ks. Wojciech Kućko

Materiały liturgiczne

Materiały ORDO IURIS

Skip to content