III rejonowe spotkanie duszpasterstwa rodzin – Ciechanów

Dnia 19 lutego 2018 r. w parafii pw. św. Piotra Apostoła w Ciechanowie odbyło się spotkanie rejonowe duszpasterstwa rodzin rejonów ciechanowskiego i mławskiego (dekanaty ciechanowski wschodni, ciechanowski zachodni, przasnyski oraz dzierzgowski mławski i strzegowski).

Spotkanie formacyjne rozpoczęło się Mszą św. o godz. 18.00, której przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, Dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. W homilii powiedział m.in.: „Przed nami wszystkimi wielkie zadanie, mamy wzbudzić w tych, z którymi się spotykamy, wiarę. Jedynie wiara może właściwie ukierunkować każde małżeństwo i każdą rodzinę. Gdy pojawią się trudności, człowiekowi żyjącemu wiarą w Chrystusa, łatwiej będzie ocalić to, co najważniejsze. Zresztą, do takiej postawy zachęca nas w dzisiejszym czytaniu sam Bóg, który woła: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz. Niech na tej drodze kroczenia drogą wiary i prowadzenia do wiary, prowadzi nas św. Piotr, patron tej parafii” – zachęcał kaznodzieja.

Druga część spotkania formacyjnego odbyła się w sali parafialnej. Organizacją tej części zjazdu duszpasterstwa rodzin zajęli się członkowie Koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, działającego przy tej parafii z ks. prał. Eugeniuszem Graczykiem, proboszczem parafii.

Ks. Wojciech Kućko przedstawił zebranym sprawy bieżące m.in.: poinformował o nowym kursie dla doradców życia rodzinnego, zachęcił do udział w XXXIV Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę i Duchowej Adopcji, przypomniał o rekolekcjach dla doradców w pierwszy weekend października. Ponadto zaproponowano zebranym udział, w podjętej już przez inne rejony, inicjatywie postu i modlitwy w intencji rodzin i powołań kapłańskich. Doradcy rodzinni chętnie odpowiedzieli na tę propozycję. Każdy doradca ma znaleźć kilkanaście osób, które podejmą w określony dzień post we wskazanej wyżej intencji.

Ks. Kućko zachęcał doradców do tego, aby swojej pracy nie ograniczali tylko do spotkań z narzeczonymi, ale żeby byli otwarci na spotkania z małżonkami, którzy borykają się z różnego rodzaju trudnościami. Ponadto ks. Dyrektor zachęcał: „Dobrze by było, gdybyście świadczyli przed narzeczonymi swoją postawą, ale i rzeczową informacją, zachęcając ich do tego, aby już jako małżonkowie, zasilali stowarzyszenia i grupy działające w Kościele”.

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Skip to content