Spotkanie duszpasterzy związków niesakramentalnych

W dniu 15 lutego 2018 roku w Sali Biskupów Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku odbyło się, na zaproszenie Biskupa Płockiego Piotra Libery, spotkanie formacyjne Rejonowych Duszpasterzy Związków Niesakramentalnych.

Po modlitwie przedpołudniowej z Liturgii Godzin głos zabrał ks. Andrzej Redmer, diecezjalny duszpasterz związków niesakramentalnych i zaznaczył, że przedmiotem spotkania będzie w dużej mierze dyskusja nad adhortacją apostolską „Amoris laetitia” papieża Franciszka.

Ksiądz Biskup we wprowadzeniu do spotkania zwrócił uwagę na to, że „Radość miłości przeżywana w rodzinach…” (pierwsze słowa dokumentu), jest niestety dość często zakłócana w Kościele. Od dwóch lat trwa w Kościele ożywiona debata, szczególnie jeśli chodzi o rozdział 8 tej posynodalnej adhortacji. Zmagają się z nią Episkopaty świata publikując swoje wskazania, albo też – tak jak Konferencja Episkopatu Polski – ciągle pracując nad ich ostateczną wersją. Biskup Płocki wyraził ponadto radość, że Diecezja Płocka ma duży wkład w te prace. Pasterz diecezji zauważył, że „w całej pracy z osobami pozostającymi w związkach niesakramentalnych, nie zaczynamy od zera. W duszpasterstwie naszej diecezji mamy dość duże doświadczenie pracy z takimi osobami. Dziś spotykamy się po to, aby – mówiąc językiem harcerskim – dokonać próby wskazania pewnego azymutu”.

Na spotkanie został zaproszony ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, który przedstawił zebranym wykład pt.: „Propozycje dla duszpasterstwa związków niesakramentalnych”. Powiedział: „Od dwóch lat śledzę recepcję „Amoris laetitia” w Polsce, w ostatnim czasie – jako owoc tego trudu – napisałem artykuł „Polska recepcja adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka” dla czasopisma „Społeczeństwo”. Najważniejsze w tej dyskusji jaka się toczy w całym Kościele, jest fakt, że ona motywuje nas do myślenia. Zaproszony gość nakreślił kilka wskazówek dla tych, którzy mają pracować na niwie pracy duszpasterskiej. Po pierwsze, trzeba pozyskać i współpracować z proboszczami, ponieważ oni mają podwójne doświadczenie. Z jednej strony, na co dzień, prowadzą regularne duszpasterstwo rodzin, a z drugiej, w tej pracy, często spotykają osoby, które żyją w związkach nieregularnych. Trzeba ponadto pamiętać o tych kapłanach, którzy w ostatnich latach podejmowali w naszej diecezji próbę takiego duszpasterstwa. Należy z tego doświadczenia korzystać – konstatował zaproszony gość.

Po drugie, trzeba określić sposób/styl takiego duszpasterstwa. Wg ks. Mroczkowskiego właściwą jest forma zaproponowana przez samego papieża, a więc „towarzyszenie”. Podczas organizowanych spotkań w ramach tego typu specjalistycznego duszpasterstwa, należy się wystrzegać takiego ich charakteru, gdzie byłaby tylko konferencja/wykład, zawsze musi być też czas na modlitwę, adorację. Należy zawsze podkreślać, że te osoby nie są na marginesie Kościoła, są w Kościele, żyją łaską chrztu i bierzmowania, mogą się modlić, mogą wzmacniać swoją wiarę, mogą przyjmować Komunię duchową, o której mówił papież Benedykt XVI w posynodalnej adhortacji apostolskiej „Sacramentum caritatis” (por. nr 55).

Po trzecie, należy zaplanować tematykę spotkań, która będzie szeroka, ale nie powinno w niej zabraknąć zagadnień takich jak: odpowiedzialność za dzieci (z pierwszego i drugiego małżeństwa), zróżnicowana wina za rozpad małżeństwa, aspekty prawne dotyczące ważności małżeństwa, wierność małżeńska, komunia duchowa czy aktywność tych osób w swojej parafii.

Po wykładzie księdza profesora głos zabrał ks. dr Jarosław Kamiński, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, który przedstawił zebranym dokumenty Kościoła katolickiego, Kościoła w Polsce i w diecezji płockiej, mówiące o duszpasterstwie związków niesakramentalnych.

W sprawach bieżących zabrali głos ks. Andrzej Redmer, ks. dr Wojciech Kućko i p. dr Iwona Zielonka. Ks. A. Redmer przedstawił pokłosie wizyty kolędowej oraz omówił propozycję formuły spotkań dla związków niesakramentalnych w siedmiu rejonach w diecezji płockiej. Ks. dr Wojciech Kućko, Dyrektor Wydziału ds. Rodzin nakreślił najważniejsze elementy strony internetowej www.plockierodziny.pl i zamieszczone na niej informacje o związkach niesakramentalnych. Ponadto zaproponował wizerunek Matki Bożej Rozwiązującej Węzły jako Patronki wspomagającej takie osoby. Na koniec tej części spotkania zabrała głos p. dr Iwona Zielonka, Dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji, która przedstawiła m.in. modlitwy dla związków niesakramentalnych i propozycję programu pracy z osobami będącymi w związkach nieregularnych.

Spotkanie podsumował Biskup Płocki zachętą, aby zawsze starać się dotrzeć do jak największej liczby takich osób. „Nawet jeśli w tym roku, w tym czasie, nie wyrażają oni chęci otwarcia się na propozycje duszpasterstwa, nie rezygnujmy z podjęcia kolejnego trudu, aby pozyskać jak najwięcej osób dla Chrystusa” – zakończył spotkanie ks. bp Piotr Libera.

W listopadzie ub. roku diecezja płocka została podzielona na siedem rejonów duszpasterstwa osób żyjących w związkach niesakramentalnych (Ciechanów, Mława, Nowy Dwór Mazowiecki, Płock, Płońsk, Pułtusk, Sierpc), w których ustanowiono duszpasterzy tych związków. W 2018 r. w każdym rejonie odbędą się dwa spotkania, a w listopadzie planowany jest diecezjalny dzień skupienia dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.

Witold Wybult
Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

 

Skip to content