Kazimierz Cieślik odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Dnia 9 lutego 2018 r. w południe, w Pałacu Prezydenckim, Kazimierz Jan Cieślik, założyciel Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi w propagowaniu wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie”.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który przebywa w Republice Korei na Igrzyska Olimpijskich, aktu dekoracji dokonał Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski. W słowie do odznaczonych dziękował za ich trud i poświęcenie: „Reprezentujecie różne zawody, w różnych miejscach Polski. Łączy Was to, że w tym, co robicie jesteście dobrzy i skuteczni. Wpisuje się to w ważne dla Polski miesiące i chwile setnej rocznicy odzyskania niepodległości”. Odznaczenia różnego stopnia odebrały 53 osoby.

Podczas uroczystości Kazimierzowi Cieślikowi towarzyszyła żona Grażyna wraz z bratem Wojciechem oraz delegacja z Płocka: ks. dr Wojciech Kućko – asystent SRKDP i diecezjalny duszpasterz rodzin, Witold Wybult – obecny Prezes SRKDP, Katarzyna Brusk-Zaręba – wiceprezes ds. Programowych SRKDP, Regina Ziarko-Podlaska – była wiceprezes ds. programowych SRKDP oraz Zbigniew Chlewiński – członek SRKDP i Janusz Waćkowski – fotograf.

Order Odrodzenia Polski, „Polonia Restituta” to drugie pod względem starszeństwa polskie państwowe odznaczenie cywilne po Orderze Orła Białego, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu m.in. działalności społecznej, nauki i kultury.

* * *

Kazimierz Cieślik urodził się 16 maja 1951 r., jest mężem i ojcem trojga dzieci. Ukończył Akademię Teologii Katolickiej. W latach 1971-1986 pracował w płockiej Petrochemii. Od 1987 r. podjął pracę w płockiej Kurii Diecezjalnej w Referacie ds. Rodzin na stanowisku diecezjalnego doradcy życia rodzinnego, gdzie pracował aż do 2002 r. Następnie podjął zatrudnienie w Urzędzie Miasta Płocka, najpierw jako kierownik Biura Skarg, Wniosków i Interwencji, a później został Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Płocka ds. Organizacji Pozarządowych, gdzie pracował aż do końca swojej aktywności zawodowej.

Już w latach 70. XX w. Kazimierz Cieślik dał się poznać jako człowiek zaangażowany w prace dla społeczeństwa. W 1978 r. założył i przewodniczył Młodej Inteligencji Katolickiej w Płocku (MIK). Trzy lata później był założycielem i wiceprezesem Komitetu Założycielskiego KIK w Płocku, którego kilka lat później został wiceprezesem. W 1989 roku został, jako jego założyciel, Prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (pierwsze tego typu stowarzyszenie w kraju). Funkcję tę pełnił przez 10 lat. Pracując dla rodzin w SRKDP jako Prezes pełnił ponadto wiele funkcji, nie tylko na terenie diecezji, ale również na terenie kraju, gdzie oddawał się pracy społecznej jako: członek Krajowej Komisji Synodalnej ds. Rodziny przy Episkopacie Polski (1989), założyciel i redaktor miesięcznika SRKDP „Humanae Vitae” (1990), sekretarz generalny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (1993), członek Kościelnego Komitetu Obchodów Roku Rodziny przy Episkopacie Polski (1994), wiceprezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich (1997), członek Diecezjalnego Zespołu ds. Społeczno-Kulturalnych (1998), członek Diecezjalnego Zespołu ds. Współpracy z Władzami Świeckimi (1998). Podczas stanu wojennego w 1982 r. był na trzy miesiące internowany w Chełmie Pomorskim.

W latach 1990-1998 był wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka I i II kadencji. Inicjator i autor dokumentacji powołania pierwszej w kraju Samorządowej Komisji ds. Rodziny w Płocku. Miał również doświadczenie w pracy w administracji państwowej. W 1998 został członkiem-obserwatorem w Sejmowej Komisji ds. Rodziny oraz członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Opracowania Polityki Prorodzinnej Państwa przy Kancelarii Premiera RP.

W latach 1995-2005 odznaczony następującymi odznakami: Orderem Papieskim „Pro Ecclesia et Pontifice”, Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rodziny, Złotą Odznaką Przyjaciół Harcerstwa, Złotym Krzyżem Zasługi oraz najwyższym odznaczeniem Diecezji Płockiej – Wielkim Orderem św. Zygmunta (2017).

Po dekoracji Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski Kazimierz Cieślik powiedział: „Wiadomość, która do mnie przyszła z Kancelarii Prezydenta już w maju ubiegłego roku, sprawiała mi wiele radości. Byłem wdzięczny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, która to była wnioskodawcą przyznania tego wyróżnienia, za to że jej Zarząd o mnie pamiętał, szczególnie że stało się to w przeddzień obchodów 30-lecia jej powstania. Dzisiaj szczególnie cieszy mnie fakt, że w Płocku wszystko się zaczęło. Cieszę, że później udało się przekonać wiele diecezji do tego, aby powstawały kolejne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Trzy lata po zarejestrowaniu SRKDP powstał w Płocku Komitet Założycielski Polskiej Federacji Stowarzyszeń Katolickich. Wtedy to była kolejna radość, radość z tego, że nie jesteśmy już sami, że razem możemy bardziej działać na rzecz rodzin. Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu śp. ks. bpa Zygmunta Kamińskiego (ówczesnego Biskupa Płockiego), który był bardzo przychylny tym naszym inicjatywom wokół rodzin, ks. Kazimierza Kurka krajowego duszpasterza rodzin i ks. Marka Smogorzewskiego, ówczesnego diecezjalnego duszpasterza rodzin”.

Ks. Wojciech Kućko
Witold Wybult

Skip to content